Bronys Savukynas – kultūrininkas, redaktorius, intelektualusis priešgyna

Prieš dešimt metų, 2008 m. balandžio 20 d., eidamas 79 metus mirė iškilus kultūrininkas Bronys Savukynas.  Jis buvo ne tik mokslininkas, „Kultūros barų“ redaktorius, Lietuvos PEN centro, Lietuvių kalbos bendrijos, Pasaulio lituanistų bendrijos narys, bet ir aktyvus lietuvių ir lenkų kultūrinio bendradarbiavimo skatintojas, parašė daugybę darbų apie lietuvių kalbą, kalbos kultūrą („Vardai ir žodžiai“, „Ežerų vardai“, „Ženklas ir prasmė“, „Žodžiai ir prasmės“, „Žodžiai ir žmonės“ ir kt.), buvo vienas iš „Lietuvių vardų kilmės žodyno“ sudarytojų.

Daugiau skaitykite: http://8diena.lt/2018/04/20/bronys-savukynas-kulturininkas-redaktorius-intelektualusis-priesgyna/