Daiva Vaišnienė. Kalbos politikos dvidešimtmetis ir šiandienos nuostatos

Vienas pirmųjų žingsnių į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą buvo siekis grąžinti lietuvių kalbai deramą svarbą valstybės gyvenime. Per labai trumpą laiką atgimstančioje valstybėje sukurti teisiniai valstybinės kalbos politikos pagrindai, įsteigtos kalbos planavimu, tvarkyba ir priežiūra besirūpinančios institucijos.
Kalba tapo ne tik mūsų kultūros, tapatybės, bet ir valstybingumo neatskiriama dalimi. Per dvidešimtmetį visuomenės samprata ir politinė nuostata, kokia lietuvių kalbos reikšmė valstybingumui ir pilietinei visuomenei, sparčiai kito. Dabartinė valstybinės kalbos politika yra įvairialypė, aprėpianti daugelį mūsų gyvenimo sričių, atsižvelgianti į kintančius bendravimo poreikius, kalbos gyvavimą skaitmeninėje erdvėje, spartėjančios migracijos poveikį, kalbos pokyčius kitakalbėje aplinkoje ir pan.

Visą pranešimo, skaityto 2015 m. vasario 5 d. Lietuvos respublikos Seime vykusioje konferencijoje „Valstybinės kalbos įstatymo dvidešimtmetis“, rasite čia.

 

Atsakyti