Rita Miliūnaitė. Skolinių su kirčiuotais dvigarsiais „el“, „er“, „eu“ dabartinė kodifikacijos būklė ir galima kaita

Pusę amžiaus tęsiasi diskusija dėl vadinamojo tarptautinio (trumpojo) balsio e lietuvių kalboje tikslingumo. Su tuo susijusi ir skolinių su dvigarsiais el, er, eu kirčiavimo (tvirtapradžio ar tvirtagalio) problema. Ji šiuo metu svarstoma VLKK Tarties ir kirčiavimo pakomisėje, nes vienoks ar kitoks sprendimas reikalingas rengiamam „Bendrinės lietuvių kalbos žodynui“.
Siūlome paskaityti dr. Ritos Miliūnaitės (LKI) straipsnį
Skolinių su kirčiuotais dvigarsiais el, er, eu dabartinė kodifikacijos būklė ir galima kaita.
Tai ikileidybinė straipsnio redakcija.
Publikuos žurnalas „Bendrinė kalba“.

kalbos_namai

Atsakyti