Debatų organizavimo metodika aptariant valstybės gyvenimo aktualijas pamokose

Reportažas apie seminarą „Debatų organizavimo metodika aptariant valstybės gyvenimo aktualijas pamokose“ organizatorių skirtas istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų ir dorinio ugdymo mokytojams.
Vis tik būtų teisinga šį reportažą pažiūrėti ir lituanistams, nes mokiname vaikus sakyti viešąsias kalbas, rengti diskusijas.
Seminaro tikslas – supažindinti dalyvius su debatų metodika ir paskatinti mokinius įsitraukti mokymo įstaigose į diskusijas politinėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis temomis. Mokant jaunuolius kompetentingai ir įtikinamai išreikšti savo nuomonę ir požiūrį bei puoselėjant debatų kultūrą, dedamas tvirtas pamatas demokratiškos visuomenės kūrimui Lietuvoje.
Ugdymo plėtotės centras, Goethe’s institutas.
2016 m. vasario 12 d., Vilnius.
Reportažą parengė Alena Gerasimava ir Marija Načaitė.
Muzika: Eaters „Josimar“

Šaltinis upc_violet

Atsakyti