Įvyko lituanistų ir istorikų forumas „Kaip atrasti Vasario 16-osios Respubliką mokykloje?“

2016 m. balandžio 29–30 d. Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje vyko jau tradiciniu tapęs Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų ir istorikų forumas „Kaip atrasti Vasario 16-osios Respubliką mokykloje“. Forumo tikslas – aktualizuoti Lietuvos Respublikos (1918–1940) palikimą, idėjų gyvybingumą ir tęstinumą, aptarti, ką ir kaip pasakojame apie Vasario 16-osios Respubliką mokykloje, pasidalyti naujausiais istorijos, literatūros, kultūros istorijos tyrimais ir įžvalgomis, telkti akademinę ir mokytojų bendruomenę.

Forumas buvo pradėtas Lietuvos himnu – V. Kudirkos „Tautiška giesme“. Susirinkusius sveikino ir linkėjo puikių įspūdžių lankantis Kaune vicemeras Vasilijus Popovas ir gimnazijos direktorė Daiva Garnienė, akcentuodama, kad 1920 m. dabartiniame mokyklos pastate vyko Lietuvos Respublikos Steigiamojo Seimo posėdis, bei gimnazistai. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas linkėjo dalyviams darbingos forumo nuotaikos ir nuolatinio tobulėjimo.

Forume perskaityta septyniolika pranešimų, kurių autoriai – istorijos ir literatūros tyrinėtojai, Vilniaus universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai, mokytojai. Buvo svarstoma, kuo mums svarbūs du laisvės dešimtmečiai, ką ir kaip apie Vasario 16-osios Respubliką pasakojame mokykloje. Lektoriai pateikė įžvalgų, ką atveria šių dienų tyrimai apie to laikmečio neatskleistas asmenybes, laikyseną, idėjas, idėjų konfliktus. Mokytojai praktikai skleidė darbo patirtis, plėtojo mokyklinės programos, vadovėlių temą. Vyko diskusija, kokių permainų reikėtų mūsų pasakojimui apie Vasario 16-osios Respubliką.

Vakare forumo dalyviai, lydimi Kauno savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Ilonos Vitkauskienės ir mokytojų Jūratės Slavinienės, Juditos Sakalienės ir Sandros Žydaitienės, apžiūrėjo Kauno, įsikūrusio didžiausių Lietuvos upių – Nemuno ir Neries – santakoje, senamiestį. Grožėjosi miesto architektūra, stabtelėjo ties Perkūno namu – unikaliu gotikinės architektūros paminklu, pastatytu XV a. antrojoje pusėje, lankėsi Jėzuitų gimnazijoje ir jai priklausančioje Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje,  Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, kurios pietinėje sienoje yra kunigo poeto Jono Mačiulio-Maironio kapas, Kauno kunigų seminarijoje ir ją supančiame pastatų ansamblyje.

Forume dalyvavo apie šimtą penkiasdešimt dalyvių – istorijos ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos institutų, Nacionalinio egzaminų centro ir Ugdymo plėtotės centro atstovų, aukštųjų mokyklų dėstytojų, svečių iš Baltarusijos, Latvijos.

upc_violet

Atsakyti