Įvyko XVII Lietuvių kalbos draugijos suvažiavimas

Šeštadienį Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje įvyko XVII LKD suvažiavimas. Jam pirmininkavo prof. Giedrė Čepaitienė (Šiauliai) ir Rima Žarskutė (Utena). Suvažiavimo dalyviai teigiamai įvertino LKD, kuriai vadovavo akademikas, Vilniaus universiteto prof. Bonifacas Stundžia, trejų metų veiklą.
Išrinkta nauja LKD taryba, kurioje vėl dirbs ir Šiaulių skyriaus – didžiausio Lietuvoje – pirmininkas, LKD garbės narys Algirdas Malakauskas. Taryba išrinko valdybą, o jos pirmininke tapo Šiaulių universiteto profesorė Genovaitė Kačiuškienė. Nuoširdžiai sveikiname!

Suvažiavimo dalyvius sužavėjo surengta plati kultūrinė programa. Susipažinta su Ukmergės senamiesčiu, lankytasi Siesikuose, Užulėnio krašto muziejiniame komplekse, Taujėnų dvare, pasodinti ąžuoliukai prie Antano Smetonos gimnazijos, A. Smetonos gimtinėje ir prie Taujėnų gimnazijos. Akcijose dalyvavo Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas, Antano Smetonos gimnazijos direktorius Adolfas Girdžiūnas, gimnazijų mokytojai, mokiniai, vietos gyventojai.

SU logo