Jubiliejinis „Tėviškės žiburių“ numeris

Jau 75 metus Kanadoje einantis lietuviškas laikraštis „Tėviškės žiburiai“ ne tik telkia vietos lietuviškąją bendruomenę, bet ir aktyviai domisi Lietuvos aktualijomis, stebi kultūrinį gyvenimą. Baigiantis Kazio Bradūno metams, „Tėviškės žiburiai“ paskelbė Siginos Katkauskaitės recenziją apie Maironio lietuvių literatūros muziejaus išleistą leidinį „Kazys Bradūnas. Archyvai“ (parengė Virginija Paplauskienė).
TZ_2018_4