K.Donelaičio metų žaidimas „Būrai“

Grupelė entuziastų siūlo Kristijono Donelaičio jubiliejinius metus švęsti linksmai.
Jie, globojami LKI, sukūrė žaidimą, kurį rasite svetainėje būrai.lt Būrai

Atsakyti