Kalbininko Vincento Drotvino (1929–2015) rankraščių fondas LEU bibliotekoje

Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) biblioteka skaitytojams pristato kalbininko, leksikologo, kalbos istoriko, Mažosios Lietuvos leksikografijos tyrėjo, Lietuvos mokslo premijos laureato profesoriaus Vincento Drotvino rankraščių fondą.

1949 m. V. Drotvinas baigė Betygalos Maironio vidurinę mokyklą. 1949–1953 m. Vilniaus pedagoginiame institute (nuo 2011 m. – LEU) studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1956 m. dirbo dėstytoju. 1962–1983 m. buvo mokymo reikalų prorektorius, 1967 m. jam suteiktas filologijos mokslų kandidato (dabar – daktaro) laipsnis. 1983–1991 m. buvo Lietuvių kalbos katedros vedėjas, 1991–2002 m. – Lietuvių kalbotyros katedros vedėjas. Nuo 1969 m. – docentas, nuo 1987 m. – profesorius. 2015 m. jam skirta Lietuvos mokslo premija už mokslo darbą „Mažosios Lietuvos raštijos paveldo (leksikografijos) tyrimai“.

V. Drotvinas buvo tęstinio leidinio „Didaktinė lingvistika“ redaktorius. Tyrė Mažosios Lietuvos lietuvių raštiją, daugiausia leksikografiją, lietuvių kalbos dėstymą. Parengė rankraštinius XVII a. vokiečių-lietuvių kalbų žodynus („Lexicon Lithuanicum“, 1987; „Clavis Germanico-Lithvana“, 4 t., 1995–1997). Paskelbė archyvinės medžiagos apie lietuvių kalbininkus Kazimierą Būgą, Jurgį Gylių, Frydrichą Kuršaitį, Mykolą Merliną, Antaną Salį, Andrių Ugenskį ir kt.

LEU bibliotekoje saugomas V. Drotvino rankraščių fondas (F7), kurį sudaro daugiau kaip šimtas saugojimo vienetų. Fonde saugomi laiškai, mokslinės veiklos dokumentai, nuotraukos, kurių chronologinės ribos – 1968–2015 m.

Informaciją apie V. Drotvino ir kitus bibliotekoje esančius fondus galima rasti LEU bibliotekos elektroniniame kataloge.

Rankraščiai užsakomi ir išduodami LEU centrinių rūmų bibliotekos bendrojoje skaitykloje (Studentų g. 39, Vilnius, 110 kab.).

Kontaktinis asmuo – LEU bibliotekos Informacinių išteklių formavimo skyriaus Rankraščių sektoriaus (Studentų g. 39, Vilnius, 108 kab.) vyresnysis specialistas Kęstutis Noreika (el. p. kestutis.noreika@leu.lt, tel. (8 5) 275 2135, vidaus – 1 249).

Kviečiame susipažinti su bibliotekoje saugomais rankraščiais ir kitais dokumentais.

LEU

Atsakyti