Kazio Bradūno 100-ąsias gimimo metines pasitinkant

Kazys Bradūnas – vienas žymiausių antrosios XX a. pusės lietuvių poetų, priklausęs garsiajai karo meto studentų ateitininkų „šatrijiečių“ kartai, karo išblokštai iš Lietuvos, prarastai partizaninėse kovose, nutildytai Sibire.
Artėjant poeto 100-sioms gimimo metinėms, dokumentinių apybraižų ciklo ƒ„Legendos“ vedėja Aistė Stonytė-Budzinauskienė sukūrė jam skirtą laidą.

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/155025/legendos._
LRT