Kęstutis Urba. Autoritarinė literatūros programa, arba Kaip nužudyti skaitytoją

Pradėdamas straipsnį, dr. Kęstutis Urba rašo: „Ką tik baigta rengti ir paruošta tvirtinti naujoji literatūros programa bendrojo lavinimo pagrindinei mokyklai, t. y. 5–10 klasėms (www.upc.smm.lt/ugdymas/dokumentai/svarstomi). Kalbėti ne tik apie programą, bet ir apie bendresnes problemas manau turįs moralinę teisę: nuo Nepriklausomybės pradžios dalyvavau lituanistų ekspertų grupės, kuriai vadovavo šviesaus atminimo profesorė Vanda Zaborskaitė, darbe, esu parengęs chrestomatinio pobūdžio literatūros vadovėlius keturioms (7–10) klasėms.“

Visas straipsnis spausdintas savaitraštyje „Literatūra ir menas“.

Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos projekto svarstyme dalyvavo daugybė lituanistų – buvo rengiami seminarai visose apskrityse, programos projektas buvo (ir yra) skelbiamas viešai, kiekvienas specialistų pasiūlymas buvo išklausytas, diskutuotas.
Vis tik tema tokia aktuali, kad svetainė „Lituanistika mokykloje“ kviečia skaitytojus aktyviai diskutuoti, komentuoti.

 

Atsakyti