Kokių gebėjimų reikia XXI a. mokiniams?

Nepalikite jų dūlėti ant lentynos – atnaujinkite išugdytus bendradarbiavimo, komunikavimo ir problemų sprendimo gebėjimus. Pasaulio ekonomikos forumo parengtoje ataskaitoje „Naujoji švietimo vizija – skatinti socialinį ir emocinį mokymąsi pasitelkiant technologijas“ („New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning Through Technology“, 2016) atkreipiamas dėmesys į tai, kad didėja atotrūkis tarp tų gebėjimų, kurie išugdomi, ir tų, kurių reikia gyvenime.

Ataskaitai surinkti duomenys rodo, kad skaitmeninėje ekonomikoje kinta darbo pobūdis. Šiandien daugiausia galimybių gauti darbą turi asmenys, gebantys bendradarbiauti, bendrauti ir spręsti problemas. Drauge su įgytais tradiciniais gebėjimais socialiniai ir emociniai gebėjimai (SEM) (angl. Social and Emotional Learning (SEL)) parengia mokinius sėkmingai gyventi ir dirbti sparčiai besivystančios skaitmeninės ekonomikos pasaulyje.

Socialinio ir emocinio mokymosi gebėjimai – tai pagrindinius – skaitymo, rašymo ir skaičiavimo – gebėjimus papildantys gebėjimai. Jais grindžiamas kūrybiškumas, gebėjimas spręsti problemas, taip pat bendravimas. Jų šerdį sudaro socialinė tarpusavio sąveika.

Kokių gebėjimų reikia labiausiai?

1 schema lt

Atliktų 213 tyrimų analizė atskleidė, kad mokinių, kurie mokėsi ugdydami socialinius ir emocinius gebėjimus, mokymosi pasiekimai buvo vidutiniškai 11 procentinių punktų geresni, nei tų, kurie mokėsi ugdydami tradicinius gebėjimus.

Išugdyti SEM gebėjimai suteikia ilgalaikių privalumų, pavyzdžiui geresnes galimybes gauti darbo, geresnius mokymosi rezultatus. Geri lyderystės gebėjimai, smalsumas taip pat yra svarbūs gebėjimai mokiniams, užtikrinantys jiems geresnes ateities galimybes.

2 schema lt

Kitoje Pasaulio ekonomikos forumo ataskaitoje, „The Future of Jobs“, pristatytoje 2016 m. kasmetinio susitikimo Davose (Šveicarija) metu, gilinamasi į užimtumo, įgūdžių ir darbo jėgos ateities strategiją.

Ataskaitos išvados grindžiamos įtakingiausių pasaulio darbdavių įmonėse dirbančių žmogiškųjų išteklių specialistų ir strategų atsakymais dėl to, kokį poveikį dabartiniai pokyčiai pasaulinėje darbo rinkoje daro galimybėms įvairiausiose pasaulio vietose ir ūkio šakose ir gauti darbą, kokių gebėjimų turintys asmenys turi daugiausia galimybių įsidarbinti.

10 svarbiausių gebėjimų

Gebejimai 2020 2015

Politikai, švietimo specialistai, mokinių tėvai, verslininkai, mokslininkai, naujų technologijų kūrėjai, NVOs siekia, kad SEM gebėjimų ugdymas taptų visų pasaulio šalių švietimo sistemų bendru tikslu ir kompetencija.

Parengė „Lyderių laikas“

Šaltinis – „World Economic Forum“ internetinės svetainės tinklalapyje paskelbtas „World Economic Forum“ tinklalapio redaktorės Jenny Soffel straipsnis „What are the 21st-century skills every student needs?“ (2016 m. kovo 10 d.) (originali nuoroda).

lyderiu-laikas-logo