Kristijono Donelaičio bibliografija

Užfiksuoti gausią donelaitianos sklaidą Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje buvo suburta bibliografų darbo grupė, rinkusi, aprašiusi, sisteminusi visas naujausias publikacijas, taip pat retrospektyviai registravusi po 1964 m. skelbtą su Kristijonu Donelaičiu susijusią informaciją.
Rodyklę sudaro penki pagrindiniai skyriai:
I. K. Donelaičio kūriniai;
II. K. Donelaičio kūrinių vertimai;
III. Literatūra apie K. Donelaitį;
IV. K. Donelaičio atminties įprasminimas;
V. Ikonografija. Jie aprėpia 3930 įrašų.
Pagrindinis atrankos principas – publikuoti dokumentai.
Bibliografija sudaryta teminiu-chronologiniu (ir abėcėliniu) principu – iki 2014 m.

Kristijono Donelaičio bibliografija

Vrublevskiu biblioteka

Atsakyti