Lietuviškasis švietimas Maskvoje – stiprėjame!

Lietuviškos veiklos tradicija Maskvoje yra stipri. Ir Algirdas prie jos sienų lankėsi, ir Vytautas dukrą tenai nutekino.
Vėliau ten mokėsi ir brendo mūsų inteligentai, rašytojai, būsimieji politikos veikėjai.
Atgavus Nepriklausomybę 1990-aisiais, lietuviško veikimo tradicijos Maskvoje vėl sustiprėjo. Susikūrė draugija, pradėjo veikti mokyklėlė.

Kaip upeliai virsta upe, taip mokyklėlė šiandien yra virtusi Jurgio Baltrušaičio vidurine mokykla. Su daugybe mokinių, suvažiuojančių iš visų Maskvos pakraščių. Su patyrusiais mokytojais. Ir su direktore Solveiga Valatkaite, kurią Sankt Peterburge kalbino Audrys Antanaitis.


Alko-logo-m

Atsakyti