Lietuvių kalbos abėcėlė teikiama leidinyje „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, patvirtintame Kalbos komisijos nutarimu

Viešojoje erdvėje vis pasirodo informacija, kad šiuo metu joks teisės aktas neapibrėžia lietuvių kalbos abėcėlės.
Lietuvių kalbos abėcėlė (spausdintinės ir rašytinės raidės ir jų pavadinimai) teikiama leidinyje „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, patvirtintame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m.  nutarimu Nr. 58. Primintina, kad VLKK nutarimai yra privalomi.

Kaip teigiama „Lietuvių kalbos enciklopedijoje“ (1999), dabartinė lietuvių abėcėlė susidarė per kelis šimtmečius iš lotynų abėcėlės. Pirmąją lietuvių abėcėlę pateikė Martynas Mažvydas 1547 m. išleistame „Katekizme“. Dabartinę lietuvių abėcėlę pirmasis pateikė Jablonskis „Lietuviškos kalbos gramatikoje“ (1901).

Jau ne kartą Komisija yra pabrėžusi, kad abėcėlės nėra reikalo keisti ar ją pildyti – lietuvių kalbai jos visiškai pakanka.

Šaltinis čia

Atsakyti