Lietuvių literatūros ekspertai išrinko šimtmečio knygų šimtuką

Portalas lrytas.lt Lietuvos valstybės šimtmetį pasitinka dviem geriausių lietuvių autorių knygų šimtukais. Vieną išrinko literatūros žinovai, kitą išrinksite jūs. Kurios lietuvių autorių grožinės knygos mums, lietuviams, 2018-aisiais švenčiantiems atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį, buvo svarbiausios, reikšmingiausios, geriausios?

Kuriuos savo netolimos literatūros istorijos tekstus mes neabejodami rekomenduotume perskaityti kitataučiams, norintiems pažinti mūsų širdį ir sielą? Kuriais lietuvių autorių kūriniais mes didžiuojamės?

Portalas lrytas.lt apklausė 17 aktyviausių lietuvių literatūros žinovų – kritikų, literatūrologų, apžvalgininkų.

Savo pasiūlymus pateikė Elžbieta Banytė, Marius Burokas, Neringa Butnoriūtė, Virginija Cibarauskė, Jūratė Čerškutė, Ramūnas Čičelis, Solveiga Daugirdaitė, Rūta Elijošaitytė, Virginijus Gasiliūnas, Ramūnas Gerbutavičius, Laimantas Jonušys, Giedrė Kazlauskaitė, Rimantas Kmita, Dalia Satkauskytė, Jūratė Sprindytė, Antanas Šimkus, Gytis Vaškelis.

Į literatūros žinovų šimtmečio knygų šimtuką pateko daugiausia jų balsų surinkusios knygos. Šį šimtuką čia ir skelbiame. Jo viršūnėje atsidūrė Antano Škėmos romanas „Balta drobulė“ (17 balsų), Ričardo Gavelio romanas „Vilniaus pokeris“ (16 balsų) ir Jurgio Kunčino romanas „Tūla“ (16 balsų).

Pagal literatūros žinovų rekomendacijas taip pat sudarėme 150 knygų, išleistų 1918–2017 m., sąrašą. Į jį pateko bent tris literatūros žinovų balsus pelniusios lietuvių autorių prozos, eseistikos, poezijos, dramaturgijos knygos.

Portale lrytas.lt balsuokite už tas knygas, kurios jums atrodo svarbiausios, reikšmingiausios, geriausios. Taip visi drauge išrinksime skaitytojų knygų šimtuką, kuris liudys, kad ne tik buvome, bet ir būsime rašanti ir skaitanti Lietuva.

Literatūros žinovų sudarytas šimtmečio knygų šimtukas

1. Antanas Škėma „Balta drobulė“: romanas (1958) (17 balsų)

2. Ričardas Gavelis „Vilniaus pokeris“: romanas (1989) (16 balsų)

3. Jurgis Kunčinas „Tūla“: romanas (1993) (16 balsų)

4. Marcelijus Martinaitis „Kukučio baladės“: eilėraščiai (1977) (15 balsų)

5. Balys Sruoga „Dievų miškas“: romanas (1945) (15 balsų)

6. Kazys Binkis „100 pavasarių“: eilėraščiai (1923) (15 balsų)

7. Tomas Venclova „Kalbos ženklas“: eilėraščiai (1972) (15 balsų)

8. Saulius Tomas Kondrotas „Žalčio žvilgsnis“: romanas (1981) (13 balsų)

9. Alfonsas Nyka-Niliūnas „Dienoraščių fragmentai“: dienoraštis (1938–2012) (11 balsų)

10. Sigitas Parulskis „Trys sekundės dangaus“: romanas (2002) (11 balsų)

11. Bronius Radzevičius „Priešaušrio vieškeliai“: romanas (1979–1985) (11 balsų)

12. Kazys Boruta „Baltaragio malūnas“: apysaka (1945) (10 balsų)

13. Vytautas Mačernis „Po ūkanotu nežinios dangum“: poezija, proza, laiškai (1990) (10 balsų)

14. Vincas Mykolaitis-Putinas „Altorių šešėly“: romanas (1932–1933) (10 balsų)

15. Birutė Pūkelevičiūtė „Metūgės“: eilėraščiai (1952) (10 balsų)

16. Romualdas Granauskas „Jaučio aukojimas“: apysaka (1975) (9 balsai)

17. Marius Katiliškis „Miškais ateina ruduo“: romanas (1957) (9 balsai)

18. Sigitas Parulskis „Mirusiųjų“: eilėraščiai (9 balsai)

19. Henrikas Radauskas „Strėlė danguje“: eilėraščiai (1950) (9 balsai)

20. Undinė Radzevičiūtė „Žuvys ir drakonai“: romanas (2013) (9 balsai)

21. Ieva Simonaitytė „Aukštujų Šimonių likimas“: romanas (1935) (9 balsai)

22. Dalia Grinkevičiūtė „Lietuviai prie Laptevų jūros“: atsiminimai (2006) (8 balsai)

23. Jurga Ivanauskaitė „Ragana ir lietus“: romanas (1993) (8 balsai)

24. Icchokas Meras „Lygiosios trunka akimirką“: romanas (1963) (8 balsai)

25. Valdas Papievis „Eiti“: romanas (2010) (8 balsai)

26. Šatrijos Ragana „Sename dvare“: apysaka (1922) (8 balsai)

27. Rolandas Rastauskas „Kitas pasaulis“: esė (2004) (8 balsai)

28. Saulius Šaltenis „Riešutų duona“: apysakos (1972) (8 balsai)

29. Juozas Baltušis „Sakmė apie Juzą“: romanas (1979) (7 balsai)

30. Vytautas P.Bložė „Polifonijos“: eilėraščiai (1981) (7 balsai)

31. Sigitas Geda „Strazdas“: eilėraščiai (1967) (7 balsai)

32. Marius Ivaškevičius „Madagaskaras“: pjesė (2004) (7 balsai)

33. Vanda Juknaitė „Stiklo šalis“: apysaka (1995) (7 balsai)

34. Danutė Kalinauskaitė „Niekada nežinai“: novelės (2008) (7 balsai)

35. Aidas Marčėnas „Eilinė“: eilėraščių rinktinė (2006) (7 balsai)

36. Nijolė Miliauskaitė „Sielos labirintas“: eilėraščių rinktinė (1999) (7 balsai)

37. Salomėja Nėris „Diemedžiu žydėsiu“: eilėraščiai (1938) (7 balsai)

38. Giedra Radvilavičiūtė „Suplanuotos akimirkos“: esė (2004) (7 balsai)

39. Kristina Sabaliauskaitė „Silva rerum“: romanų ciklas (2008–2016) (7 balsai)

40. Jurgis Savickis „Šventadienio sonetai“: apsakymai (1922) (7 balsai)

41. Juozas Tumas-Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės“: apysaka (1921) (7 balsai)

42. Jonas Aistis „Užgesę chimeros akys“: eilėraščiai (1937) (6 balsai)

43. Gintaras Beresnevičius „Pabėgęs dvaras“: esė, romanas (2005) (6 balsai)

44. Romualdas Granauskas „Šventųjų gyvenimai“: novelių apysaka (2013) (6 balsai)

45. Leonardas Gutauskas „Vilko dantų karoliai“: 3 tomų romanas (1990–1997) (6 balsai)

46. Rimantas Kmita „Pietinia kronikas“: romanas (2016) (6 balsai)

47. Donaldas Kajokas „Meditacijos“: eilėraščių rinktinė (1997) (6 balsai)

48. Algimantas Mackus „Neornamentuotos kalbos generacija ir augintiniai“: eilėraščiai (1962) (6 balsai)

49. Jonas Mekas „Semeniškių idilės“: eilėraščiai (1948) (6 balsai)

50. Salomėja Nėris „Prie didelio kelio“: eilėraščiai, rašyti karo metais (1994) (6 balsai)

51. Ignas Šeinius „Kuprelis“: apysaka (1932) (6 balsai)

52. Ignas Šeinius „Siegfried Immerselbe atsijaunina“: apysaka (1932) (6 balsai)

53. Alvydas Šlepikas „Mano vardas Marytė“: romanas (2012) (6 balsai)

54. Antanas Vaičiulaitis „Valentina“: romanas (1936) (6 balsai)

55. Judita Vaičiūnaitė „Nemigos aitvaras“: eilėraščių rinktinė (1985) (6 balsai)

56. Bitė Vilimaitė „Papartynų saulė“: apsakymų rinktinė (2002) (6 balsai)

57. Antologija „Žemė“ (sudarė Kazys Bradūnas, 1951) (6 balsai)

58. Alfonsas Andriuškevičius „Beveik visi eilėraščiai“: eilėraščiai (2015) (5 balsai)

59. Juozas Aputis „Gegužė ant nulūžusio beržo“: novelių rinktinė (1986) (5 balsai)

60. Juozas Erlickas „Raštai ir kt.“: humoreskos, eilėraščiai, pjesės (1987) (5 balsai)

61. Eduardas Cinzas „Raudonojo arklio vasara“: romanas (1975) (5 balsai)

62. Gintaras Grajauskas „Kaulinė dūdelė“: eilėraščiai (1999) (5 balsai)

63. Juozas Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“: pjesė (1967) (5 balsai)

64. Marius Ivaškevičius „Žali“: romanas (2002) (5 balsai)

65. Andrius Jakučiūnas „Servijaus Galo užrašai“: romanas (2005) (5 balsai)

66. Antanas A.Jonynas „Krioklys po ledu“: eilėraščių rinktinė (1997) (5 balsai)

67. Antanas Kalanavičius „Ne akmenys guli“: eilėraščių rinktinė (1994) (5 balsai)

68. Grigorijus Kanovičius „Miestelio romansas“: romanas (2013) (5 balsai)

69. Giedrė Kazlauskaitė „Meninos“: eilėraščiai (2014) (5 balsai)

70. Algimantas Mackus „Chapel B“: eilėraščiai (1965) (5 balsai)

71. Justinas Marcinkevičius „Mindaugas. Mažvydas. Katedra“: draminė trilogija (1978) (5 balsai)

72. Vincas Mykolaitis-Putinas „Tarp dviejų aušrų“: eilėraščiai (1927) (5 balsai)

73. Kornelijus Platelis „Prakalbos upei“: eilėraščių rinktinė (1995) (5 balsai)

74. Juozas Tumas-Vaižgantas „Pragiedruliai“: romanas (1918–1920) (5 balsai)

75. Vladas Šimkus „Bitės pabėgėlės“: eilėraščiai (1973) (5 balsai)

76. Pulgis Andriušis „Anoj pusėj ežero“: apysakos (1947) (4 balsai)

77. Lionginas Baliukevičius „Partizano dzūko dienoraštis“ (rašytas 1948–1949) (4 balsai)

78. Kazys Bradūnas „Sutelktinė“: eilėraščių rinktinė (2001) (4 balsai)

79. Bernardas Brazdžionis „Amžinas žydas“: eilėraščiai (1931) (4 balsai)

80. Daiva Čepauskaitė „Nereikia tikriausiai būtina“: eilėraščiai (2004) (4 balsai)

81. Janina Degutytė „Tylos valandos“: eilėraščiai (1978) (4 balsai)

82. Petras Dirgėla „Karalystė. Žemės keleivių epas“: 4 tomų romanas (1997–2004) (4 balsai)

83. Ričardas Gavelis „Jauno žmogaus memuarai“: romanas (1991) (4 balsai)

84. Sigitas Geda „Babilono atstatymas“: eilėraščiai (1994) (4 balsai)

85. Stasys Jonauskas „Spaliai“: eilėraščiai (1986) (4 balsai)

86. Vincas Krėvė „Šiaudinėj pastogėj“: apysakos (1940) (4 balsai)

87. Vytautas Kubilius „Dienoraščiai 1945–1977“: dienoraštis (2006, 2007) (4 balsai)

88. Herkus Kunčius „Nepasigailėti Dušanskio“: romanas (2006) (4 balsai)

89. Henrikas Nagys „Grįžulas“: eilėraščių rinktinė (1990) (4 balsai)

90. Kęstutis Navakas „Pargriautas barokas“: eilėraščiai (1996) (4 balsai)

91. Alfonsas Nyka-Niliūnas „Orfėjaus medis“: eilėraščiai (1953) (4 balsai)

92. Kostas Ostrauskas „Gyveno kartą senelis ir senelė“: pjesė (1963–1969) (4 balsai)

93. Gintaras Patackas „Jazmino žiedas vakarą prakalbina“: eilėraščių rinktinė (1997) (4 balsai)

94. Antanas Ramonas „Lapkričio saulė“: novelės (1989) (4 balsai)

95. Rimvydas Stankevičius „Laužiu antspaudą“: eilėraščiai (2008) (4 balsai)

96. Jonas Strielkūnas „Varpo kėlimas“: eilėraščiai (1984) (4 balsai)

97. Liūnė Sutema „Nebėra nieko svetimo“: eilėraščiai (1962) (4 balsai)

98. Renata Šerelytė „Ledynmečio žvaigždės“: romanas (4 balsai)

99. Žemaitė „Autobiografija“ (1921) (4 balsai)

100. Albinas Žukauskas „Poringės“: eilėraščiai (1978) (4 balsai)

lrytoLogoFb