Lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvą kūrusios ir tebekuriančios asmenybės“. Forumo vaizdo įrašai

2015 m. gegužės 15–16 d. Burbiškio dvare (Burbiškio kaimas, Pakalniškių sen., Radviliškio rajonas) vyko jau tradiciniu tampantis Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvą kūrusios ir tebekuriančios asmenybės“.

Forumo tikslas – aktualizuoti Lietuvos istorinių asmenybių įtaką Lietuvos politiniam ir kultūriniam gyvenimui, jų idėjų gyvybingumą ir tęstinumą, aptarti, kuo svarbus istorinių asmenybių įtraukimas į istorijos ir literatūros mokymą, pasidalyti naujausiais lituanistikos (istorijos, literatūros, kultūros istorijos) tyrimais ir įžvalgomis, telkti lietuvių kalbos ir istorijos mokytojų bei akademinę bendruomenę.
1 sesija . Pranešimus skaitė habil. dr. Ingė Lukšaitė („XVI a. II pusės Lietuvos modernizatoriai“), dr. Darius Kuolys („Kad galėtume šnekučiuotis su protėviais“), habil. dr. Eugenija Ulčinaitė („Lotyniškoji Lietuvos Renesanso literatūra: reikšmės ir meniškumo santykis (Mikalojus Husovianas, Petras Roizijus, Jonas Radvanas“).

Įrašas čia

2 sesija. Pranešimus skaitė dr. Daiva Narbutienė („Lietuvos lotyniškosios kultūros svarba: spaudos aspektai“), habil. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė („Valdovas Steponas Batoras Lietuvos istorijoje ir kultūroje“).

Įrašas čia

3 sesija. Savo mintimis apie Lietuvos istorines asmenybes mokykloje dalijosi mokytojai Vytautas Toleikis, Aldona Kruševičiūtė, Eugenijus Manelis, Jūratė Litvinaitė.

Įrašas čia

4 sesija. Pranešimus skaitė habil. dr. Jūratė Kiaupienė („Kokiomis idėjomis ir patirtimi su mumis dalinasi XVI a. LDK asmenybės?“), dr. Sigitas Narbutas („Kodėl Jono Radvano „Radviliada“ – kanoninis mūsų literatūros kūrinys?“) ir dr. Zigmantas Kiaupa („Kas aktualu mokyklai iš LDK istorijos?“)

Įrašas čia

Dėkojame UPC   už galimybę dalyvauti forume virtualiai.