Metų paskaita lituanistams. Prisiminkime

2017 m. gruodžio 28 d. Vilniaus universiteto V. Krėvės auditorijoje įvyko Metų paskaita lituanistams. Jau septintoji. Literatūrologas, eseistas ir poetas doc. dr. Mindaugas  Kvietkauskas skaitė Metų paskaitą  „Lietuvių avangardas: valia ir vėjas“. Lituanistus sveikino ŠMM, VU Filologijos fakulteto ir UPC atstovai. Ačiū organizatoriams, ačiū visiems paskaitoje buvusiems ir po paskaitos pabendrauti likusiems. Įkvepiančių ir prasmingų 2018-ųjų metų!
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Metų paskaitą pradeda Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkėMeilė Čeponienė, jai talkina lituanistas Martynas Januška.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Kalba lituanistas Martynas Januška

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Lituanistus sveikina ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus
vyriausioji specialistė Ona Čepulėnienė

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Lituanistams žodį tarė Filologijos fakulteto dekanė dr. Meilutė Ramonienė

SAMSUNG CAMERA PICTURES

UPC direktorius Giedrius Vaidelis, kurio mama buvo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja,
kalba lituanistams apie gimtosios kalbos svarbą.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Dr. Mindaugas Kvietkauskas skaito paskaitą apie lietuvių literatūros avangardą ir didįjį maištininką Kazį Binkį.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Paskaita atidžiai konspektuojama. Maišto lituanistai tikrai pasiilgę.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Abejingų paskaitos metu nebuvo.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

UPC Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėja dr. doc. Zita Nauckūnaitė sveikina lituanistus, atvykusius į Metų paskaitą.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Aktorius Giedrius Arbačiauskas dainavo savo kurtas dainas (žodžių autoriai – H. Radauskas, J. Kunčinas,
A. Jonynas ir kt.)

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Aktorius Giedrius Arbačiauskas ne tik dainavo, bet ir skaitė savo mėgstamų poetų eiles.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Mieli kolegų pašnekesiai po paskaitos – Arūnas Dagys ir Liucija Čiuladienė.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Dvi lituanistės – Živilė Bandorienė ir Rita Dukynaitė.