Metų paskaita mokytojams „Reformacijai – 500“

Metų paskaita mokytojams „Reformacijai – 500. Istorinio, kultūrinio ir dvasinio palikimo paraštėje…“.
Paskaitą skaito doc. dr. Deimantas Karvelis.
2017 m. sausio 5 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje.

https://www.youtube.com/watch?v=6YEM8mzyVUU

 

 

upc_violet