Migla Pinkevičienė. EMA pratybos – efektyviam mokytojo darbui

EMA – tai elektroninės ir spausdintos pratybos, kurios leidžia diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą ir suteikia interaktyvią motyvavimo sistemą. Pratybos skirtos mokiniams, besimokantiems matematikos, lietuvių kalbos, gamtos ir žmogaus bei pasaulio pažinimo dalykų.

EMA – mokymo(si) sistema, kuri leidžia personalizuoti mokymo procesą ir pritaikyti jį skirtingų pasiekimų lygių mokiniams.

„Galime prisiminti, kaip mokėmės patys, ir kaip iki šiol yra mokoma daugelyje mokyklų – visi gauna identišką informaciją, užduotis, vertinimą. Gerai žinome tokio sprendimo pasekmes: dalis moksleivių praranda motyvaciją, nes jiems yra per sunku, kita dalis – nes jiems per lengva, ir tik palyginus nedidelis procentas vaikų jaučiasi gerai, nes viskas atitinka jų gebėjimų ir žinių lygį.

Todėl mokytojui, siekiančiam dirbti efektyviai, kasdien reikia spręsti visą eilę uždavinių: įvertinti kiekvieno iš mokinių žinias, gebėjimus ir bendrą klasės žinių lygį, parinkti tinkamą medžiagos pristatymo formą ir skirtingo sudėtingumo užduotis, atlikti vertinimą, atsižvelgiant į individualią kiekvieno mokinio situacija. Kaip tai padaryti, jeigu kiekvienoje klasėje yra mažiausiai 25 mokiniai, ir tokių klasių mokytojas turi ne vieną?

Būtent čia į pagalbą ateina EMA elektroninės pratybos. „EMA pratybos leidžia mokytojui diferencijuoti ir individualizuoti užduotis, personalizuoti ugdymo procesą, – sako R.Adomonienė, Vilniaus Gabijos gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, skaitmeninių EMA matematikos pratybų 3-4 klasei kūrėja ir skaitmeninių mokymo priemonių (SMP) naudojimo ugdyme švietimo konsultantė. – Be to, gavęs testų rezultatus, mokytojas taip pat gali reflektuoti ir įvertinti savo darbo rezultatus.“

EMA suteikia galimybę ne tik parinkti užduotis, atitinkančias kiekvieno moksleivio gebėjimus. „E.mokyklos” ugdymo turinio vadovė Jūratė Mikulevičiūtė išskiria EMA analizės įrankius,palengvinančius mokytojo darbą ir padedančius efektyviau planuoti mokymo procesą – tai diagnostinio testo rezultatų ir temos analizė. „Diagnostinis testas leidžia įvertinti mokinių žinias ir gebėjimus bei nustatyti pasiekimų lygį, – pasakoja J.Mikulevičiūtė. – Suvedus diagnostinio testo rezultatus, EMA pratybose sugeneruojama bendra klasės ir kiekvieno mokinio ataskaita. Mokytojas mato, kokios sritys klasei ar konkrečiam vaikui yra sudėtingiausios, o kurios sekasi lengvai, kokių gebėjimų ugdymui reikėtų skirti daugiau dėmesio.“

Kitas įrankis – temos analizė – padeda įvertinti, kaip mokiniams sekasi mokytis konkrečią temą. „Ištaisęs mokinių atliktas užduotis, mokytojas mato bendrą klasės analizę: kaip mokiniai atliko skirtingus gebėjimus tikrinančias užduotis, kaip skirtingų pasiekimų lygių mokiniams sekėsi įveikti jiems skirtas užduotis“, – paaiškina J.Mikulevičiūtė.

R. Adomonienė pasakoja svajojusi apie tokias pratybas 23 metus. Todėl, pradėjusi jas kurti, ji labai aiškiai žinojo, kokios jos turi būti: „Svarbiausi rodikliai kuriant matematikos pratybas buvo užduočių atitikimas vaiko amžiui ir gebėjimams, užduočių patrauklumas ir aktualumas, kūrybiškas problemų sprendimas, noras, kad visi vaikai patirtų sėkmę. Vaikams šios pratybos – tarsi smagus ir įtraukiantis žaidimas, padedantis tobulinti jų žinias, gebėjimus ir įgūdžius.“ Apie išskirtinį EMA pratybų turinį kalba ir J.Mikulevičiūtė: „Pratybose pateikiamos skirtingų gebėjimų užduotys, apimančios žinias ir supratimą, taikymą bei problemų sprendimą. Turinys gausiai vizualizuotas, kontekstualus, orientuotas į šiandieną ir artimiausią vaiko aplinką. Kiekviena užduotis – tarsi maža istorija, įtraukianti į mokymosi procesą. Problemų sprendimo užduotys daugeliui mokinių naujiena, bet tuo pačiu ir puiki galimybė ugdytis aukštesniuosius mąstymo gebėjimus.“ Gyvas ir įdomus turinys, be abejonės, prisideda prie to, kad mokiniai noriai mokosi, pasitelkdami EMA pratybas. Kaip pasakoja R.Adomonienė, naudojanti pratybas savo kasdieniame darbe su vaikais, mokiniai dažnai patys paprašo užduoti jiems namų darbų iš elektroninių pratybų ir džiaugiasi, gavę apdovanojimą – EMA žvėrelio lipduką.

Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė pastebi ir tai, kad EMA pratybos padeda mokytojui ne tik analizuoti savo darbą, bet aiškiai ir greitai pateikti atgalinį ryšį apie moksleivių pasiekimus jų tėvams ir mokyklos administracijai. Skeptikai pasakytų, kad, norint įvertinti mokinių žinias, bendrą klasės situaciją, pateikti kiekvienam skirtingas užduotis, elektroninės pratybos nebūtinos, užtenka mokytojo, vadovėlio ir sąsiuvinio. Tačiau EMA leidžia atlikti visus šiuos veiksmus daug greičiau, paprasčiau ir tiksliau. O laikas, kuris anksčiau buvo naudojamas sąsiuvinių taisymui, gali būti skirtas svarbiausiam mokymosi aspektui – mokytojo ir mokinio dialogui ir santykiui.“

ITC inf.

KVIEČIAME LANKYTIS EMA INTERNETO PORTALE IR NAUDOTIS TEIKIAMOMIS GALIMYBĖMIS!


(Medžiaga cituota iš 15min.lt straipsnio „Efektyviam mokytojo darbui – dar daugiau galimybių“, 2016 m. lapkričio 24 d.)

lyderiu-laikas-logo