Rašytojai permainų metais

XX a. pabaigoje įvykęs perėjimas iš sovietinės priklausomybės į nepriklausomos Lietuvos būvį – lūžio metai – yra radikalių ir sudėtingų pokyčių laikotarpis. Pastaruoju metu apie tą laiką nemažai svarsto ir literatūrologai, ir istorikai, ir visuomenė.
Mildos Keturakytės straipsnis „Rašytojų sąjungos ir rašytojo drama Lietuvos nepriklausomėjimo kontekste“ skelbtas žurnale „Naujasis Židinys-Aidai“ (2015, Nr.4)
Visas tekstas čia.

Sonatos Šulcės straipsnis „Už Rašytojų sąjungos susirinkimų durų: Rašytojų elgsena sovietmečiu 1953–1964 m.“
skelbtas žurnale „Naujasis Židinys-Aidai“ (2015, Nr.4)
Visas tekstas čia.

 

Atsakyti