Motiejus Strijkovskis. Liudijimas apie Lietuvą

Motiejus Strijkovskis (1547– apie 1593) – lenkų istorikas, poetas. Nuo 1564 m. gyveno LDK, buvo globojamas kunigaikščių Chodkevičių, Jurgio II Olelkaičio, Žemaičių vyskupo Merkelio Giedraičio.

Žemaičių vyskupijos kanauninkas, Jurbarko klebonas. 1573 m. parašė LDK ir gretimų šalių istoriją „Europos Sarmatijos aprašymas“, kurios rankraštį, M. Strijkovskio teigimu, pasisavino A. Guagnini ir 1578 m. paskelbė savo vardu. 1578 m. parašė eiliuotą kroniką „Apie šlovingosios lietuvių, žemaičių ir rusų tautos pradžią“, 1582 m. ją papildęs ir perrašęs proza išleido pavadinimu „Lenkijos, Lietuvos, Žemaitijos ir visos Rusios kronika“.

Platesniam skaitytojų būriui iki šiol lieka mažai žinomas (ar ir visai nežinomas), rankraščio pavidalu išlikęs, 1577 m. eilėmis ir proza parašytas (pirmą kartą išleistas Varšuvoje 1978 m.) veikalas „Apie šlovingos lietuvių, žemaičių ir rusėnų tautos pradžias, kilmes, narsumus, riteriškus ir naminius reikalus…“ („O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego…“), kurio fragmentą teikiame jūsų dėmesiui.

M. Strijkovskio raštai vertinami nevienareikšmiškai, nemažai jo teiginių ir išvadų laikomos abejotinomis ar net ginčytinomis. Tačiau jie buvo įkvėpimo ir istorinių žinių šaltiniu daugeliui istorikų. Štai Albertas Vijūkas-Kojelavičius „Lietuvos istorijos“ pradžioje tiesiog pareiškė: „…imuosi pagal rašytinio veikalo reikalavimus ir dėsnius tvarkyti istoriją, bet ne naujai savo triūsu sudėtą, o iš Motiejaus Strijkovskio metraščių išrankiotą.“

Kazio Uzcilos verstą M.Strijkovskio teksto I dalis čia.

II dalis čia.

Atsakyti