Netektis. Birutė Ciplijauskaitė (1929 04 11 – 2017 06 18)

Šių metų birželio 18 d., sulaukusi garbaus 88 metų amžiaus, Madinsone, Jungtinėse Amerikos Valstijose mirė garsi lietuvių kilmės išeivijos veikėja, ispanų ir lietuvių literatūrų tyrinėtoja, vertėja, mecenatė profesorė Birutė Ciplijauskaitė.

Vytauto Didžiojo universitetas reiškia nuoširdžią užuojautą artimiesiems, draugams ir bendražygiams.

Profesorė gimė 1929 m. Kaune, 1939 su mama ir seserimis pasitraukė į Vakarus. 1947–1949 m. studijavo Tiubingeno universitete. 1956 m. baigė Monrealio universitetą. Nuo 1957 m. gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose.

B. Ciplijauskaitė buvo 1989–1996 VDU Atkuriamojo senato narė. 1994 m. rudenį Vytauto Didžiojo universiteto magistrantams skaitė paskaitų kursą apie moterį ispanų literatūroje. Dar 1998 metais išeidama į pensiją B. Ciplijauskaitė pradėjo peržiūrėti savo asmeninę biblioteką ir dalį knygų panoro padovanoti VDU. Šiandieną studentai universiteto bibliotekoje gali rasti apie 700 profesorės atsiųstų leidinių, kuriais gali naudotis ir dėstytojai, ir studentai.

Nuo 1994 m. profesorė savo lėšomis kiekvieną vasarą siunčia po vieną Vytauto Didžiojo universiteto studentą į ispanų kalbos tobulinimosi kursus Saragosos universitete Ispanijoje, Chakos miestelyje. Šią profesorės įsteigtą stipendiją yra laimėjusios dabartinio Ispanijos karalystės ambasados Lietuvoje ambasadoriaus vertėja Rasa Petkevičiūtė, choreografė Ugnė Dievaitytė, VDU ispanų kalbos dėstytoja Vigilija Žiūraitė ir kt. VDU ispanų kalba besidomintys ir besimokantys studentai yra dėkingi profesorei B. Ciplijauskaitei ne tik už galimybę vasarą studijuoti Ispanijoje, bet ir už knygomis pagausėjusią biblioteką.

Pasaulyje garsi ispanistė, 2003 m. už nuopelnus tyrinėjant ispanų literatūrą, apdovanota Ispanijos Karalystės nacionaliniu apdovanojimu – Alfonso X Išmintingojo medaliu („Encomienda de Alfonso X el Sabio de Ministerio de Cultura“) – prilyginamu Ispanijos nacionalinei kultūros premijai.

Poliglotė, apie 20 knygų ir gausybės straipsnių autorė, paskaitas skaičiusi bene 100 pasaulio universitetų, B. Ciplijauskaitė niekuomet neužmiršo Lietuvos ir gimtosios kalbos. Siekdama pasaulį supažindinti su lietuvių literatūra ir istorija,  į ispanų kalbą išvertė dvidešimt trijų šiuolaikinių lietuvių poetų antologiją „Voces en el silencio“ („Balsai iš tylos“, 1991),  Janinos Degutytės ir Birutės Pūkelevičiūtės poezijos rinkinius, Vidmantės Jasukaitytės „Stebuklingą patvorių žolę“. Taip pat vertė keletą kūrinių iš ispanų ir katalonų  kalbų į lietuvių kalbą.

Profesorė yra puikus pavyzdys, kaip mylint savo veiklą, įdedant daug darbo galima pasiekti pasaulinio lygio pripažinimą ir pagarbą.

vdu logo

 

Apie prof. Birutę Ciplijauskaitę:

1. Birutė Vailionytė, „Įėjusi į pasaulio kultūros istoriją

2. Vida Kuzmaitė-Kivilšienė, „Birutė Ciplijauskaitė įvertinta Ispanijoje