Renata Šerelytė. Moteriškas rašymas – pragmatiškoji paradigma

Moterys, kurios siekia lygių teisių su vyrais, neturi ambicijų, – teigė Timothy’s Leary’s. Šis posakis tinka ir frazei moteriškas rašymas, ypač jeigu sietume jį su įprastu, šabloniniu feministiniu diskursu, kai moterų ir vyrų lygiateisiškumas suvokiamas ir fiziologine prasme.  Žinoma, tokį lygiateisiškumą sunku įsivaizduoti, bet šioje situacijoje net ir vaizduotės neturintį žmogų gelbsti humoras. Tačiau šiandienos visuomenė humorą suvokia kaip pramogų ir verslo sritį, kuri mažai ką beturi bendra su juoku, o humoras kaip intelektinis produktas šiandien sėk­mingai nukenksminamas ir moteriško rašymo pagalba.

Visas Renatos Šerelytės pranešimas, skaitytas tarptautiniame literatūros forume „Šiaurės vasara“ Biržuose rugpjūčio 23 dieną, yra čia.

Atsakyti