Rita Urnėžiūtė. Pabildėjimai apie lietuvių vaikų literatūrą

Mokytojai lituanistai dažnai ragina vaikus skaityti. Būtų smagu, kad mokiniai, skaitydami knygas, stebėtų kūrinių kalbą, pasižymėtų vietas, kurias, jų nuomone, galima buvo parašyti taisyklingiau, stilingiau. Kaip tai daryti, ką patarti mokiniams, galima pasimokyti ir iš kalbininkės Ritos Urnėžiūtės straipsnio „Pabildėjimai apie lietuvių vaikų literatūrą“, skelbto „Gimtosios kalbos“ 2016 metų 11 numeryje.
Maloniai kviečiame užsiprenumeruoti „Gimtąją kalbą“ 2017 metams.
GK_2016-11_Pabildejimai

Gera žinia „Gimtosios kalbos“ prenumeratoriams!
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro svetainėje www.melc.lt
iki sausio 15 dienos pratęsiama „Gimtosios kalbos“ žurnalo 2017 metų prenumerata.

Galima užsakyti tik visą metų komplektą (12 numerių),
prenumeratos kaina – 17,40 euro.
Žr. skyrelį GIMTOJI KALBA, o jame – langelį PRENUMERATA.

www.melc.lt