Seinų kunigų seminarijoje – lietuviška menė

Lenkijoje, Seinų kunigų seminarijoje, duris atvers lietuviška menė. Pasak mūsų tautiečių, gyvenančių Lenkijos etninėse žemėse, tai svarbu išsaugant tapatybę ir kultūrą. Seinų kunigų seminarija per beveik šimtmetį veiklos parengė per tūkstantį dvasininkų, kurių dauguma kalbėjo lietuviškai.

Seinų kunigų seminarija vadinama lietuvybės puoselėjimo centru. Pradėjusi veiklą 1826 m. parengė apie 1200 dvasininkų, 80 proc. jų kalbėjo lietuviškai.

Čia mokėsi daktaras Vincas Kudirka, rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas, prelatas Mykolas Krupavičius, vyskupavo poetas Antanas Baranauskas  ir daugelis kitų atgimstančios Lietuvos valstybės kūrėjų.

Monografijos apie Seinų kunigų seminariją autorius Algimantas Katilius sako, kad klierikai ne tik skaitė, bet ir platino draudžiamą lietuvišką spaudą. Seinuose veikė seminarijos profesorių įsteigta Šaltinio spaustuvė.

Sumanymas įrengti seminarijoje lietuvišką menę puoselėtas ne vienus metus. Tik po ilgų diskusijų leista ją įrengti dviejose apleistose patalpose. Čia veiks ekspozicija, pristatanti Lietuvos istoriją ir atspindinti seminarijos klierikų lietuvišką veiklą, čia laukiami ir turistai.

Naujose patalpose planuojami edukaciniai užsiėmimai, bus siūlomos istorijos pamokos ir lietuviškų ir lenkiškų mokyklų moksleiviams.

Oficialus lietuviškos menės atidarymas rengiamas vasario 18 d.

Plačiau apie tai – Rūtos Lankininkaitės reportaže.

LRT