Sigitui Gedai – 75

„Aš esu nusistatęs prieš žmogaus susakralinimą, aš esu už tai, kad žmonių, ypač kūrėjų, būtų parodomos visos pusės“, – sako Alfonsas Andriuškevičius. Pastaruoju metu pasirodė trys naujos Sigito Gedos knygos – eilėraščių rinktinė „Ovalas“ ir du dienoraščių tomai – „Žydinčių bulvių sapnai“ ir „Pražilę varnėnai“. Kaip dienoraščiai rengiami spaudai? Ko tikimės iš dienoraščių ir ko galime tikėtis iš Sigito Gedos dienoraščių? Kokį tėvą dienoraščiuose mato jo dukra Uršulė Gedaitė? Kiek savęs ji randa svetimuose tekstuose? Ir kokie tekstai buvo tapę Sigito Gedos savastimi, formavo jo asmenybę? Apie tai kalbėsimės su jo jaunystės bičuliu, bedražygiu Alfonsu Andriuškevičiumi.
Sigito Gedos 75-čio proga kviečiame klausytis 2016-12-11 skambėjusios „Literatūros akiračių“ laidos.

LRTDaugiau apie Sigitą Gedą:

Vaikas yra mažas suaugėlis“ (Poetą Sigitą Gedą kalbina Elona Vainauskienė. Pokalbio temos: vaikystė, namai, knyga.) Rubinaitis