Taško istorijos

Linksma trumpa gramatika vaikams suprantama kalba.
Filmukus galima pasitelkti ir mokantis taisyklių, ir kartojant kursą.

Autorė – Eglė Raudonikienė
Taško istorijos – 1

Taško istorijos – 2

Atsakyti