Vaiko Konstitucija

„Vaiko Konstitucija“ leidinys, parengtas, vadovaujantis Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, visų pirma skirtas vaikams, o taip pat ir jų tėveliams, seneliams bei mokytojams.
„Vaiko Konstitucijoje“ vaikai ras ne tik savo teises ir pareigas, bet ir naudingą informaciją apie tai, kur galima kreiptis pagalbos, pasidalyti sunkumais, nuo ko juos turi saugoti suaugusieji.
O vaikams svarbūs suaugę asmenys, turėdami šį dokumentą, dažniau atkreips dėmesį į mažųjų teises, pareigas, kalbės apie jas su vaikais, siedami pokalbius su šiandieninio gyvenimo situacijomis, aplinkybėmis ir įvykiais.
Vaiko_Konstitucija_print_booklet

Atsakyti