Vida Girininkienė. Tautosakininkų duetas: bajoras Mečislovas Dovoina-Silvestravičius ir valstietis Vincentas Bakutis

Šis bajoro ir valstiečio legendinis duetas vertas rašytojo plunksnos. Pasakojimų apie du keistuolius daug, o faktinių duomenų išsamesnei analizei trūksta.
Įdomus straipsnis tikrai gali praversti lituanistams, dėstant tautosaką, rengiant neformalaus ugdymo renginius.

I straipsnio dalis čia.

II straipsnio dalis čia.

Atsakyti