Virginija Babonaitė-Paplauskienė: „…viskas dar labiau nušvinta…“

Teatleidžia man rašytojas, bet drįstu pacituoti jo paties žodžius, parašytus Antanui Vaičiulaičiui apie Paulą Claudelį: „Mirė paskutinis iš dievų, paskutinis tikrai didelis rašytojas, paskutinis iš tų, kurie ir mano kartai tebeturėjo tokios pačios prasmės, kaip ir Jūsiškei. Vadinasi, prasidėjo epocha, kurios literatūroje nebėra nė vieno dievo, tik paprasti žmonės.“ (Baltimorė, 1955 02 23)
Maironio lietuvių literatūros muziejuje veikia paroda „Laisvė: būti savimi“, skirta iškilaus poeto, rašytojo, literatūros kritiko, vertėjo, Lietuvos Nacionalinės premijos laureato, Vytauto Didžiojo universiteto garbės profesoriaus Alfonso Nykos-Niliūno atminimui (1919–2015).

Visa publikacija čia.

Atsakyti