Vydūnas. Europos tautų santykiai

Filosofo Vydūno mintys, rašytos 1921 metais, stebėtinai aktualios ir dabar. Jis rašo: „Paskutiniais šimtmečiais Europos tautos ir jų santykiai šauniai pakito.
Seniau jos gyveno savo šalyse, iš jų misdamos ir daugiau beveik nieko nereikšdamos. Tad iš lengvo pradėjo vis daugiau branginti savo būdus, savo kalbą, savo ypatybes ir pagaliau – savo kraują. Vis daugiau mėgo kiekviena tauta gyventi savaip ir atskirti savo ypatybes nuo kitų tautų savybių. Europos žmonija, metams bėgant, vis aiškiau dalinosi į tautas. Nebuvo taip, kad naujos tautos tuokart užgimė. Jos jau seniai gyveno. Bet kiekviena tapo vis žymesne prieš kitas tautas“.

Visa publikacija čia.

Atsakyti