Vytautas V. Landsbergis. Marcelijaus gimtadienis

Prieš ateidamas į Universitetą gerai žinojau, kas toks yra M.Martinaitis, tuomet jau buvo puikiai žinomas V.Kernagio ir M.Martinaičio tandemas, jie buvo tų laikų dievai. Ir mes, vilniečiai moksleiviai, stengdavomės nepraleisti nė vieno jų koncerto ar renginio…
Vėliau, jau studijuodamas pirmam kurse lituanistiką sužinojau, kad M.Martinaitis ateina dirbti į Universitetą – pasijutau tarsi likimo pamalonintas, jog tas žmogus, kuriuo gyvenime žaviesi, bus šalia, su juo galėsi sėdėti, kalbėti. Nebuvau ypač drąsus, kad pats be niekur nieko ryžčiausi eiti pas garbų poetą, lįsti, ieškoti kokių nors kontaktų, literatūrinių patarimų, nes jis atrodė paprasčiausiai „per didelis“…

Vytauto V.Landsbergio atsiminimai apie M.Martinaitį čia.

Atsakyti