Įžvalgos iš Juozo Girdzijausko knygos „Lietuvių literatūros vagoje“

Svajonės niekados nesutampa su realybe. Išdidaus paukščio visada pavargsta sparnai, ir jis priverčiamas nutūpti ant žemės. Taip atsitiko ir mums. Atsikratę svetimųjų priespaudos, likome savo pačių vergai. Tikėjomės teisingumo ir žmoniškumo, o klesti neteisybė, melas, demagogija, pavydas, kerštas, žiaurumas. Manėme bendromis jėgomis kurti ateities Lietuvą, o paskendome savanaudiškumo klampynėje. Baigėsi Maironio patriotinės poezijos laikai – atėjo Maironio satyrų metas. Taigi Maironis ir naujomis sąlygomis išliko aktualus: kiekvienas jo satyros žodis tiksliai atitinka šiandieninę mūsų gyvenimo situaciją.
Šiandien Lietuvoje labiausiai pasigendame pilietiškumo – to bruožo, kuris ypač buvo būdingas Maironiui. […] Jei norime, kad Maironio idealai atgimtų, kad jie taptų veiksmingi mūsų gyvenime, turime pradėti nuo elementarios pradžios. Pirmiausia turime pasijusti esą laisvos dvasios žmonės ir nebijoti pasakyti, ką galvojame ir ko norime. Tam, kuris vagia, pasakyti: nevok! Tam, kuris meluoja, pasakyti: nemeluok! Tam, kuris žudo, pasakyti: nežudyk! Turime pasijusti esą savo namų, savo kiemo, savo artimiausios aplinkos šeimininkai.

Visas tekstas čia ir, suprantama, knygoje.

Atsakyti