Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti. Baltijos kelio diena

juodojo-kaspino-diena

Plačiau…

2018 metų brandos egzaminų ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos tvarkaraščių projektai teikiami tvirtinti

Atkreipiame dėmesį, kad skelbiami 2018 metų brandos egzaminų ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos tvarkaraščių  projektai buvo parengti atsižvelgus į bendruosius ugdymo planus, gautus pasiūlymus ir galimybes. Juos artimiausiu laiku planuojame teikti tvirtinti. Dėkojame už gautas pastabas, pasiūlymus ir nuomones. Norintieji dar gali pateikti savo siūlymų el. paštu centras@nec.lt.
Plačiau…

Kviečiame rinkti Metų žodį ir Metų posakį

Pastebėjote, kad sparčiai plinta taiklus naujadaras, atgyja netikėtų reikšmių įgavęs žodis, kad visa žiniasklaida pasigauna kokį nors šmaikštų posakį ar absurdišką frazę? Užsirašykite, pasižymėkite, įsidėmėkite šių kalbos reiškinių vartojimo kontekstą. Viso to netrukus prireiks.
Plačiau…

Jau galima registruotis į seminarą „Politinis raštingumas ir socialinis ugdymas mokykloje“

Ugdymo plėtotės centras drauge su Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutu bei Valstybės pažinimo centru kviečia mokytojus dalyvauti trijų dienų seminare, kuris vyks 2017 m. rugpjūčio 28–30 dienomis Vilniuje. Seminaro tikslas: plėtoti mokytojų politinį raštingumą, supažindinti su socialinio ugdymo turinio aktualijomis 2017–2018 mokslo metais. Seminaras vyks pagal akredituotos nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programos „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“ pagrindinį modulį „Pilietiškumo ir nacionalinio saugumo pagrindai“.
Plačiau…

LEU HUF kvalifikaciją kelia užsienio lituanistinių mokyklų mokytojai

Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros dėstytojai skaito paskaitas apie lietuvių literatūrą 2017 m. liepos 31 d. – rugpjūčio 29 d. Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro surengtuose mokymuose lietuviškų mokyklų lietuvių kalbos mokytojams iš Austrijos, Baltarusijos, Danijos, Islandijos, Ispanijos, Lenkijos, Norvegijos, Rusijos, Ukrainos mokyklų.
Plačiau…

Tęsiasi fotokonkursas „Bradūno žemė“

Maloniai primename, kad tęsiasi fotokonkursas „Bradūno žemė“, kuriame kviečiami dalyvauti Lietuvos moksleiviai ir studentai. Konkursą organizuoja LR Seimo narys dr. Stasys Tumėnas ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka. Rėmėjas – UAB Šiaulių spaustuvė. Konkurso trukmė 2017 m. liepos 1 – spalio 1 d.
Plačiau…

Viešosios konsultacijos lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojams

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2017 m. rugpjūčio 22–31 d. kviečia lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojus į nemokamas viešąsias konsultacijas „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas 6, 8, 10 klasėse“. Tikslas – aktualizuoti ugdymo turinį bei pasirengti Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos 6, 8, 10 klasėse įgyvendinimui.
Plačiau…

Atnaujinta Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa

LR švietimo ir mokslo ministrė 2017 m. liepos 17 d. patvirtino atnaujintą Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programą (PUPP). Šis įsakymas (Nr. V-579) įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 dieną.
Plačiau…

ŠMM skelbia suaugusiųjų švietimo programų konkursą

Siekdama, kad kuo daugiau suaugusiųjų turėtų galimybių mokytis, Švietimo ir mokslo ministerija skelbia neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų rėmimo konkursą. 2017 metais šioms programoms numatoma paskirstyti 290 tūkst. eurų.
Plačiau…

Švietimo bendruomenės forumas „Kas aktualu šiais mokslo metais?“

2017 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras kviečia savivaldybių komandas, kurias sudarytų miestų / rajonų metodinių būrelių pirmininkai, mokyklų vadovai, savivaldybių švietimo skyrių ir švietimo centrų specialistai, mokytojų asociacijų atstovai, dalyvauti švietimo bendruomenės forume „Kas aktualu šiais mokslo metais?“ Renginio tikslas – aptarti ugdymo turinio aktualijas 2017–2018 mokslo metais.
Plačiau…