Ekskursija po parodą „Kazio Bradūno meno pasaulis“ su Elena Bradūnaite-Aglinskiene

Visa savo kūrybine veikla poetas ir publicistas Kazys Bradūnas (1917–2009) formavo lietuvių egzilio kultūros pamatą, kurio kertinis akmuo yra tapatybę išsaugantis ir ją liudijantis menas. K. Bradūno prasminga egzistencija neatsiejama nuo literatūros, dailės, muzikos, teatro, kitų dvasinės bei intelektualiosios išraiškos formų.
Plačiau…

Danguolė Mikulėnienė. Lietuvių kalba ir lituanistika ant antrojo valstybės šimtmečio slenksčio

Prof. dr. Danguolės Mikulėnienės kalba apie ant antrojo valstybės šimtmečio slenksčio esančią lietuvių kalbą, lituanistiką, jos prestižą, finansavimą, visuomenės požiūrį, kalbą globojančių institucijų ir kitų institutų būklę bei keistinus dalykus.
Pranešimas skaitytas baigiamajame Lietuvių kalbos dienų renginyje, surengtame VLKK 2018 m. kovo 14 d.
Plačiau…

D. Čepėnienė. L. ir S. Didžiulių sodyboje – knygnešystės istorijos vingiai

Mintimis nukeliauti į laikus prieš gerą šimtmetį ir pajausti, kaip žmonės gyveno tuomet, galime skaitydami knygas ar klausydamiesi vyriausiosios mūsų senolių kartos menamų istorijų ir pasakojimų iš prabėgusios vaikystės. Tačiau pajusti ano meto gyvenimo skonį, persikelti į praeitį, prisiliesti prie istorijos, sužinoti apie knygnešystę, carinės Rusijos vykdytą lietuviškos spaudos draudimo politiką galima ir kitu būdu. Pakanka tik apsilankyti knygnešių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių sodyboje-muziejuje Anykščių rajone, Andrioniškio seniūnijoje esančiame Griežionėlių kaime.
Plačiau…

K. Sabaliauskaitė apie Lietuvą Londono knygų mugėje: knygnešiais galime didžiuotis pasauliniu mastu

Artėjant ypatingam Lietuvos prisistatymui tarptautinėje Londono knygų mugėje, kovo 16-ąją Jungtinės Karalystės sostinėje bus minima Knygnešio diena: naujoji knygnešių karta pristatys į britų leidyklas, laikraščių, portalų ir radijo redakcijas, knygynus, literatūros festivalių ir kitų organizacijų būstines kultūrinę „kontrabandą“ – pastaruoju metu Jungtinėje Karalystėje išleistas Lietuvos autorių knygas. Plačiau…

Lietuvos mokykloms – nauji nemokami filmai

Lietuvos kino centras, siekdamas didinti lietuviškų filmų prieinamumą šalies mokykloms, papildė Kino edukacijos ugdymo bazę naujais filmais ir jiems skirtomis metodinėmis medžiagomis.
Lietuvos kino centras palaiko ir remia kino edukacijos plėtros iniciatyvas, koordinuoja ir plėtoja vizualinio raštingumo ugdymo procesus, siekdamas, kad kinas taptų kuo plačiau prieinamas ir kaip laisvalaikio pomėgis, ir kaip saviraiškos bei pasaulio pažinimo priemonė.
Kino edukacija – vizualinio raštingumo, kai lavinami įgūdžiai „skaityti“, kritiškai vertinti ir kurti vaizdinę informaciją, ugdymo dalis. Ypač svarbi vaikų ir jaunimo kino edukacija: vizualinio raštingumo ugdymas skatina vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, kritinį mąstymą bei vaizdinės kultūros supratimą, drauge auga intelektuali kino žiūrovų auditorija.
Plačiau…

Lietuviški lobiai nyksta užsienyje

Užsienio valstybėse, kuriose gyveno ir tebegyvena mūsų tautiečiai, yra sukaupta nemažai išliekamąją vertę turinčio lietuviško dokumentinio paveldo. Tačiau konstatuojama, kad nemažai šio mūsų tautos turto pamažu nyksta.
Plačiau…

Balandžio 4–5 d. Alytuje vyks paroda „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudami su Alytaus miesto savivaldybe ir Alytaus šv. Benedikto gimnazija, balandžio 4–5 d. Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje organizuoja švietimo inovacijų parodą „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. Parodoje vyks daugiau kaip 100 nemokamų renginių  mokytojams ir mokyklų vadovams, veiks stendai, kuriuose bus pristatomos ugdymo(si) priemonės, įrankiai ir edukacinės programos.

Daugiau apie parodą skaitykite: https://regionine.ugdome.lt/

Svarbu abiturientams – per brandos egzaminus laukia kelios naujovės

Šiemet per brandos egzaminus laukia kelios naujovės – pradedant lietuvių kalbos ir literatūros egzamino pakeitimais, baigiant tuo, kokį rašiklį rinktis. 2018 metų pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidės balandžio 4 d. – vyks užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalis.
Plačiau…

Kviečiame į tradicinę lituanistinę studentų ir moksleivių konferenciją

Mieli ir gerbiami kolegos,
nuoširdžiai kviečiame Jus ir Jūsų moksleivius į jau tradicija tapusią tęstinę LEU studentų lituanistų ir Lietuvos moksleivių konferenciją.
Šiais metais konferenciją skiriame rašytojos Jolitos Skablauskaitės (1950–2018) atminimui.
Visi konferencijos dalyviai gaus pažymėjimus.
Plačiau…

Kvietimas skaityti pranešimus konferencijoje „Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita“

Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras maloniai kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje SOCIOKULTŪRINIS ŽODYNŲ VAIDMUO: KONCEPTUALUMAS, VIZUALUMAS, TRADICIJOS KAITA, kuri vyks 2018 m. gegužės 17 d. Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio g. 5, Vilnius). Konferencija skiriama žodynų sociokultūriniam vaidmeniui aptarti. Jos tikslas – suburti lietuvių ir užsienio kalbininkus, dirbančius aiškinamosios ir dvikalbės leksikografijos srityse, kuriančius modernius žodynus, duomenų bazes ir tekstynus.
Plačiau…