Per Antanines – istorinė Baranauskų kelionė

Atsisveikinimas su gimtuoju Jurzdiku.Kelionė pro bažnyčią prie Šventosios.Stabtelėjimas prie A. Baranausko paminklo.Naujos sodybos link per Ažupiečius.Klėtelės statyba prasidėjo...

Birželio 13-ąją, per Antanines, jau gerokai įdienojus, per Anykščius nusidriekė neįprasta eisena – arklinis vežimas gabeno rąstus, o iš paskos keliavo šeima su vaikais. Taip buvo prisiminta lygiai prieš 180 metų tuo pačiu keliu iš Jurzdiko į Ažupiečius persikrausčiusios Baranauskų šeimos kelionė.

Šįkart keliautojais tapo Antano Baranausko pagrindinės mokyklos bendruomenės atstovai, o Baranauskų klėtelės rąstus gabeno pakinkytas į vežimą sporto klubo „Origonas“ Lietuvos sunkiųjų veislės eržilas Kiras. Plačiau…

Vietovardžiai: duomenys, prieiga, nauda

Viešoje diskusijoje „Vietovardžiai: duomenys, prieiga, nauda” susitinka vietovardžių duomenų teikėjai, derinančios institucijos, duomenų naudotojai ir sprendimų kūrėjai. Šia diskusija siekiama skatinti dalinimąsi vietovardžių duomenimis, juos atverti ir plačiau naudoti.
Geoportal.lt
Kviečiame peržiūrėti renginio įrašą YouTube kanaleė transliacija vyko 2019-06-12
Informacijos šaltinis: http://www.vlkk.lt/spaudos-apzvalga

Liepos 6-oji – „Tautiškos giesmės“ diena

Šiemet skaičiuojame dešimtus metus, kai gyvuoja „Tautiškos giesmės“ iniciatyva, kuri jau spėjo tapti gyva, mūsų kartos tradicija. Tai tikras įrodymas, jog ir nedidelė tauta gali sukurti didelius bei reikšmingus dalykus.

2019-ieji metai mums ypatingi, balandžio mėnesį Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė liepos 6-ąją ne tik Valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo, bet ir „Tautiškos giesmės“ diena.

Savo ruožtu norėtume jus dar kartą pakviesti drauge kurti šią visuotinę šventę ir aktyviai skatinti mūsų tautiečius visame pasaulyje švęsti liepos 6-ąją giedant „Tautišką giesmę“ iš širdies. Plačiau…

Seminaras užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams

Birželio 18–20 dienomis Anykščiuose (viešbutis „Nykščio namai“, Liudiškių g. 18, Anykščiai) vyks ministerijos organizuojamas seminaras užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams ir švietimo tarybų pirmininkams. Seminare dalyvaus mokytojai iš Australijos, Argentinos, Urugvajaus, Ispanijos, JAV, Italijos ir daugelio kitų šalių, kuriose įsisteigusios lituanistinės mokyklos. Per tris seminaro dienas bus pristatyos lituanistinio švietimo aktualijos, lietuvių kalbos testavimo sistemos kūrimo eiga, Airijos Kavano lituanistinės mokyklos atstovai pasidalins integruotos programos taikymo patirtimi ir kt.

Informacijos šaltinis: https://www.smm.lt/web/lt/renginiai/savaitesrenginiai/seminaras-uzsienio-lituanistiniu-mokyklu-mokytojams-

Lietuvių chartai –70

Globali Lietuva - Global Lithuania nuotrauka.

„LIETUVIS LIEKA LIETUVIU VISUR IR VISADA. SAVO TĖVŲ IŠLAIKYTĄ LIETUVIŲ TAUTOS GYVYBĘ LIETUVIS PERDUODA ATEITIES KARTOMS, KAD AMŽINAI GYVENTUME.“ (Lietuvių charta, 1949)

Lygiai prieš 70 metų – 1949 m. birželio 14 d. – Augsburge (Vokietija) Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas paskelbė „LIETUVIŲ CHARTĄ“ – dokumentą, padėjusį Pasaulio lietuvių bendruomenės pagrindus, subūrusį ir įprasminusį per Antrąjį pasaulinį karą už Lietuvos ribų išsibarsčiusių lietuvių pastangas toliau kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės ir stengtis bet kokia kaina išlaikyti ne tik šeimos ir giminystės, bet ir tautinį ryšį.

Visas Lietuvių chartos tekstas: https://www.lrs.lt/plb/seimas9/charta.htm

Informacijos šaltinis: https://www.facebook.com/GlobaliLietuva/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

Globali Lietuva - Global Lithuania nuotrauka.

K. Subačius Literatūros pamokų kontekstai

Kviečiame skaityti: K. Subačius Literatūros pamokų kontekstai 

Konferencijos „Kalbos ir terminologijos technologijos“ medžiaga

Kviečiame susipažinti su birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Seime vykusios devintosios Lietuvių terminologijos forumo konferencijos „Kalbos ir terminologijos technologijos“ medžiaga.

Informacijos šaltinis: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/forums/ltf/viewforum.php?f=34

 

Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vadovė prof. dr. Danguolė Mikulėnienė LRT televizijos laidoje „Lietuvos mokslininkai“

Kodėl prieš šimtmečius pradėję lietuvių kalba domėtis kalbininkai iki šiol nenurimsta? Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vadovės prof. dr. Danguolės Mikulėnienės manymu, kalbos istorija suteikia galimybę būti detektyvu, o nagrinėjant ją galima atrasti naujų metodų, tinkamų šiems laikams.

Daugiau apie lietuvių kalbą, kalbos istoriją, tarmių praeitį ir ateitį – Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vadovės prof. dr. Danguolės Mikulėnienės interviu LRT televizijos laidai „Lietuvos mokslininkai“.

LRT televizijos laidos „Lietuvos mokslininkai“ įrašas.

Informacijos šaltinis: http://lki.lt/instituto-geolingvistikos-centro-vadove-prof-dr-danguole-mikuleniene-lrt-televizijos-laidoje-lietuvos-mokslininkai/ 

Simono Daukanto orginalioji kūryba įtraukta į „Pasaulio atminties“ nacionalinį registrą

2019 m. birželio 4 d. Lietuvos nacionalinio komiteto Pasaulio atmintis posėdyje nacionalinės reikšmės dokumentų kolekcija buvo pripažinta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos Rankraštyne saugoma Simono Daukanto originalioji kūryba ir vertimų autografai.

UNESCO programai „Pasaulio atmintis“ pateikti S. Daukanto rankraščiai rašyti nuo 1831 iki 1858 m. Rankraščių originalai apima svarbias jo veiklos sritis: istoriografiją, antikinių ir naujųjų autorių vertimus bei leksikografiją. Svarbiausi ir didžiausią vertę turi jo istoriografiniai darbai. Daukantas iš visų keturių parengtų istorijos veikalų tik vieną (Budą Senowes Lëtuwiû Kalnienû ir Zámajtiû […]) išspausdino 1845 metais, tuo tarpu pats stambiausias ir svarbiausias jo istorijos darbas Istoryje Ƶemaitiszka (1831–1834) bei jo pagrindu parašytas Pasakojimas apej Wejkalus Letuviû tautos senowie (1850–54) taip ir liko rankraštyje.  Plačiau…