Bendra informacija – Page 2

Ministras A. Monkevičius susitiko su Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovais

Švietimo, mokslo ir sporto ministras pirmadienį ministerijoje susitiko su Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) pirmininke Dalia Henke, PLB atstove Lietuvoje Vida Bandis ir Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos centro valdybos pirmininku Laurynu R. Misevičiumi.  Susitikime kalbėtasi Lietuvos ir užsienio lietuviams aktualiais švietimo bei sporto klausimais. Plačiau…

Tautiška giesmė aplink pasaulį

Tautiška giesmė aplink pasaulį nuotrauka.

Daugiau apie akciją: http://www.tautiskagiesme.lt/


Sveikiname Valstybės dienos proga!

Didžiuokimės, mylėkime ir puoselėkime savo šalį. Šiandien lygiai 21 val. kviečiame giedoti Tautišką giesmę – tegul mūsų balsas apskrieja pasaulį.

Informacijos šaltinis: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/sveikiname-valstybes-dienos-proga-

Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo projektas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teikia pastaboms ir siūlymams Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo projektą. Prašytume pasiūlymus siųsti iki 2019 m. liepos 15 d. adresu:

Nauja lituanistinio švietimo programa padės geriau pasiruošti grįžimui į Lietuvą

autor. Artūras Žukas

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino Lituanistinio švietimo integruotą programą, kuria galės naudotis užsienyje esančios lituanistinės mokyklos. Programa ypač naudinga tiems, kurie planuoja grįžti į Lietuvą, kadangi padės geriau pasiruošti integruotis į lietuvišką švietimo sistemą. Plačiau…

Ministerija kviečia į Lietuvą vasaroti grįžtančių emigrantų vaikus stovyklauti ir dalyvauti edukacinėse programose

autor. Artūras Žukas

Neretai užsienyje gyvenančios lietuvių šeimos vasaros atostogoms pasirenka Lietuvą – sugrįžta aplankyti giminaičių, poilsiauti gamtoje. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena, kokiomis veiklomis gali būti užimti kartu su tėvais atvykstantys vaikai.

„Ne kartą užsienyje gyvenantys lietuviai mūsų klausė, ką jų vaikai gali veikti sugrįžę vasarai į Lietuvą. Tų veiklų yra išties nemažai. Jie turi galimybę dalyvauti edukacinėse programose, stovyklose, susirasti bendraamžių draugų, sužinoti daugiau apie Lietuvą, susipažinti su jos gamta, vietovėmis, pasitobulinti lietuvių kalbą. Kiekvienas vaikas, nesvarbu, ar jis gyvena Lietuvoje, ar užsienyje, yra svarbus. Mums rūpi, kad sėkminga, aktyvi, naujomis žiniomis besidominti vaiko asmenybė turėtų visas galimybes augti ir tobulėti ištisus metus“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.   Plačiau…

Mokyklų, dirbančių su grįžtančiais/atvykstančiais vaikais, tinklas

Nuo 2019 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir programos „Kurk Lietuvai“ kuriamas su į Lietuvą grįžusiais / atvykusiais vaikais dirbančių mokyklų tinklas orientuotas į skirtinguose regionuose esančių mokyklų stiprinimą visapusiškai (akademiškai, socialiai ir emociškai) integruoti tiesioginės migracijos patirties turintį vaiką į švietimo sistemą. Plačiau…

Sugrįžusių emigrantų vaikams – geresnė integracija

autor. Artūras Žukas

Ateinančiais mokslo metais intensyviai rengiamasi įdiegti sistemą, leidžiančiai kiekvienai mokyklai, į kurią iš užsienio atvyksta mokinys, nuo pirmos dienos suteikti jam visokeriopą pagalbą. Jau sudarytas geriau atvykusius mokinius pasirengusių priimti mokyklų tinklas, rengiamos rekomendacijos mokykloms, metodinė medžiaga, planuojami seminarai ir finansavimo užtikrinimas steigiant mokytojo padėjėjo, mokinio asistento pareigybes. Integracijos priemonės ir diegimo etapai detaliai suplanuoti švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus šią savaitę pasirašytame integracijos plane.   Plačiau…

T. Riklius. Emigrantų mokyklose puoselėjamas patriotiškumas

Lituanistinių mokyklų mokytojai. E. Kurausko nuotrauka.

Lituanistinėse mokyklose užsienyje dirbantys mokytojai teigia, kad juos nepaprastai džiugina dabartinės tendencijos. Į mokyklos suolus vis dažniau sėda jei ne tiek pat, tai vis daugiau vaikų, paauglių ir suaugusiųjų, norinčių mokytis lietuvių kalbos.

Jekaterina Bertašienė, dirbanti lituanistinėje mokykloje Kavane, Airijoje, pasakojo, kad šiuo metu ten esančią mokyklą lanko beveik septyniasdešimt 5–12 metų amžiaus moksleivių, tačiau kiekvienais metais jaučiamas vis didesnis poreikis.

Daugiau skaitykite: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-06-26-emigrantu-mokyklose-puoselejamas-patriotiskumas/176356?fbclid=IwAR2t3AmfpJr6gWtX4mmTTQqKj4KHUJkY1kai31U1jXvCV-sVxBFUGu7rG80

Mokytojų, dirbančių lituanistinėse mokyklose, studijos

Vilniaus universitete vyko Lituanistinės studijos užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams.

Birželio 9–23 d. Vilniaus universiteto Taikomosios kalbotyros instituto Lituanistinių studijų katedroje vyksta Lituanistinės studijos užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams. Jose dalyvauja lituanistinių mokyklų mokytojai iš Airijos, Australijos, Jungtinės Karalystės ir Latvijos.

Studijų dalyviai gilina savo žinias apie lietuvių kalbos kaip paveldėtosios mokymo metodiką, Lietuvos ir lietuvių kalbos istoriją, socialinį gyvenimą ir šiandienos politikos aktualijas, naujausią vaikų ir paauglių literatūrą, taip pat pristato savo lituanistines mokyklas, rūpesčius, džiaugsmus ir iššūkius, diskutuoja apie savo darbo ir emigracijos patirtį, kalbos ir tapatybės išlaikymą, dvikalbystę. Kad paskaitos neprailgtų, mokosi pinti šiaudinius sodus ir dainuoti tradicines lietuvių liaudies dainas, šokti ratelius ir žaisti tradicinius žaidimus.

Studijų dalyviai jau lankėsi ar dar lankysis Valstybės pažinimo centre, M. Mažvydo bibliotekoje, Signatarų namuose ir MO muziejuje, ėjo į ekskursiją po Vilniaus senamiestį ir Užupį.

Studijose paskaitas skaito gausus būrys Taikomosios kalbotyros instituto dėstytojų ir kviestinių savo srities specialistų. Studijos organizuojamos laimėjus Švietimo mainų paramos fondo Užsienio lietuvių intensyvių neformalių lituanistinių studijų mokytojams organizavimo konkursą.

Informacijos šaltinis: http://naujienos.vu.lt/uzsienio-mokytojai-domisi-lietuviu-kalba/

Anykščiuose – seminaras užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams ir švietimo tarybų pirmininkams

autor. Artūras Žukas

Birželio 18 d. Anykščiuose prasidėjo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamas seminaras, skirtas užsienio šalių lituanistinių mokyklų mokytojams ir švietimo tarybų pirmininkams. Į tris dienas truksiantį seminarą atvyko kelios dešimtys lituanistinių mokyklų mokytojų iš JAV, Kanados, Urugvajaus, Argentinos, Australijos, Italijos, Airijos ir kitų šalių. Plačiau…