Išėjo 9-asis „Gimtosios kalbos“ (2019) numeris

„Gimtosios kalbos“ rusėjo mėnesio numeryje  Zita Alaunienė rašo apie netiksliai vartojamus didaktikos terminus, Ignas Mataitis recenzuoja knygos „Atsitiktinė visata“ vertimą, Rūta Švedienė pasakoja apie konferenciją Česlovo Milošo gimtinėje, Nijolė Tuomienė apžvelgia Valerijaus Čekmono ir jo mokinių straipsnių rinkinį.

GK 2019 nr. 9
TURINYS

Zita Alaunienė. Žodžių „tema“, „objektas“, „problema“, „tezė“
vartosena didaktikos kalboje 
3

Svarbu rūpintis ne tik bendraisiais edukologijos, bet ir lietuvių kalbos didaktikos terminais, ypač tais, kurie vartojami mokant kurti tekstą, vertinant lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rašinius. Dažniausi iš jų – „tema“, „objektas“, „problema“, „tezė“. Šie terminai įtvirtinti programiniuose dokumentuose ir jau įsišakniję pedagoginėje kalboje. Tačiau jie vartojami nesistemingai, nekreipiama dėmesio į jais reiškiamų sąvokų santykius, kartais klaidina sinonimiška vartosena.

Recenzijos

Alan Lightman. Atsitiktinė visata (Ignas Mataitis)  8

Pernai Lietuvoje pasirodė nauja amerikiečių fiziko ir rašytojo Alano Laitmano (Lightman) knyga „Atsitiktinė visata“. Tai antroji į lietuvių kalbą išversta šio autoriaus knyga, išleista tos pačios leidyklos. Ankstesnė knyga – „Einšteino sapnai“ – romanas, kuriame gausu mokslo sąvokų, ši – jau ne grožinė literatūra, o knyga apie mokslo istoriją ir filosofiją. Recenzijoje komentuojama, kaip pavyko išversti vietas, kuriose kalbama apie specifinius mokslo dalykus, ir svarstoma, kaip reikėtų organizuoti tokių knygų rengimą.

Aktualijos

Neįprasta konferencija Česlovo Milošo gimtinėje: ekskursija, pranešimai, protų mūšis (Rūta Švedienė)                  15

Rugsėjo 13 d. Šeteniuose, Česlovo Milošo kultūros centre, įvyko Vietovardžių metams skirta konferencija „Česlovo Milošo žemės kultūrinis, istorinis kraštovaizdis ir vietovardžiai“.

„Būsiu, kur reikės ir kada reikės“ (Profesoriaus Gintauto Akelaičio 70-mečiui) (Vida Žilinskienė, Rita Urnėžiūtė)               20

Sintaksės, administracinės kalbos, kalbos kultūros specialisto Gintauto Akelaičio jubiliejaus proga – žvilgsnis į sukaktuvininko darbus, pedagoginę ir visuomeninę veiklą.

Apžvalga

Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika (Nijolė Tuomienė)    24

Kalbų kontaktų tyrėjo Valerijaus Čekmono sukurta metodologija, kurioje dera tipologinė rekonstrukcija ir sociolingvistika, aktuali ir šiandien. Ji gali būti taikoma interpretuojant baltų ir slavų kalbų sąveiką, tiriant šiandieninius lietuvių kalbos paribio arealus, kuriuose funkcionuoja, kontaktuoja bei tarpusavyje konkuruoja trys kalbos ar jų atmainos – lietuvių, baltarusių ir lenkų.

Kronika       27

„Kronikos“  skyrelyje „Valstybinė kalba“ – svarbesni pastarųjų mėnesių kalbinio gyvenimo įvykiai ir publikacijos.

Žiupsneliai

Lietuviškame žurnale be lietuviškų raidžių (Gintautas Grigas)    32

Verkiu vienas… (Gintautas Grigas)     32

Abu „Žiupsneliai“ – apie lietuviškų raidžių nevartojimą lietuviškuose tekstuose ir apie tai, kokių nesusipratimų tas nevartojimas gali sukelti.

GK-2019-09-virs-intern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maloniai primename, kad žurnalo leidėjo Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro svetainėje www.melc.lt jau priimama metinė prenumerata.

Siūlome rinktis Jums patogiausią prenumeratos variantą:
tradiciniu spausdintu formatu18,99 Eur (žurnalas kas mėnesį siunčiamas paštu, pristatymo išlaidos įskaičiuotos),
PDF formatu14,52 Eur (žurnalas kas mėnesį siunčiamas el. paštu, pristatymas nieko nekainuoja).

Leidėjo svetainėje užsakomas tik visas metų komplektas (12 numerių). Prenumerata priimama iki 2019 metų gruodžio 20 dienos.

Išsamesnė informacija – el. paštu knygynas@melc.lt, gkalba@melc.lt arba telefonu (8 5) 245 77 20.