Integruotas ugdymas. Vasaros kursai „Mokymasis tyrinėjant“

Gerb. lituanistai, etninės kultūros mokytojai, įvairių dalykų mokytojai etninę kultūrą integruojantys į ugdymo procesą, Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos, Lietuvių etninės kultūros draugijos nariai, gerb. etninės kultūros mokytojų rengėjai, etninės kultūros kuratoriai. Maloniai kviečiame dalyvauti ir pasidalinti patirtimi. Skelbiame informaciją apie vasaros kursus.

Ugdymo plėtotės centras, atliepdamas Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo bei Geros mokyklos koncepcijos nuostatas, kartu su Lietuvos technologijų, muzikos mokytojų asociacijomis, 2016 m. birželio 13–15 d. organizuoja vasaros kursus „Mokymasis tyrinėjant“. Maloniai kviečiame technologijų, menų (muzikos, dailės, dizaino), etninės kultūros, pradinio ugdymo ir profesijos mokytojus, įgyvendinančius minėtų dalykų bendrąsias programas, susipažinti su tyrinėjimo objektais ir technikomis (STEAM žingsniais), atrasti jų pritaikymo galimybes kuriant ugdymo(si) aplinkas, valdant mokymo(si) procesą.

Kviečiame dalyvauti ir pristatyti savo patirtį. Prašytume parašyti, kokių panaudotų daiktų renginio dalyviai turėtų atsinešti, kad, gamindami Jūsų naudojamus žaislinius ritminius mušamuosius instrumentus, mokytųsi tyrinėjimo technikų, suvoktų veiklų prasmę verslumo kontekste. Jūsų pasiūlymų laukiame iki 2016 m. birželio 1 d. adresu Ale.Vilutiene@upc.smm.lt. Dalyviams, pristačiusiems savo patirtį, bus išduota Ugdymo plėtotės centro pažyma.

Registracija ir išsami informacija „Ugdymo sode“ adresu https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?2461 .

Pridedama išankstinio apmokėjimo sąskaita-faktūra ir veiklų programa.
Finansiniai dokumentai
Etninis ugdymas-2016-06-13-15