Kvietimas dalyvauti mokslinėje konferencijoje „Mažosios Lietuvos kunigas, filologas, istorikas: Gotfrydui Ostermejeriui – 300 metų“

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas ir Klaipėdos universitetas kviečia dalyvauti mokslinėje konferencijoje Mažosios Lietuvos kunigas, filologas, istorikas: Gotfrydui Ostermejeriui – 300 metų“, kuri įvyks 2016 m. balandžio 20 d.

Organizacinis komitetas: dr. Ona Aleknavičienė (LKI), prof. dr. Grasilda Blažienė (LKI), dr. Liucija Citavičiūtė (LLTI), dr. Mintautas Čiurinskas (LLTI), dr. Žavinta Sidabraitė (KU).

Konferencijos vieta: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio g. 6, Vilnius.

Konferencijos kalba: lietuvių (galimi pranešimai ir anglų, rusų kalbomis).

Pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus spausdinami mokslo žurnale Senoji Lietuvos literatūra. Juos ketinama publikuoti 2016 metų antrajame numeryje, todėl straipsnius prašoma pateikti iki birželio mėn. 30 d.

Norintieji dalyvauti prašomi užpildyti trumpą dalyvio anketą ir atsiųsti ją iki 2016 m. kovo 1 d. adresu: liucija.cita@gmail.com 

Dalyvio anketą rasite laiško priede.

 GotfrydoOstermejerio_konferencija_Kvietimas

Šaltinis čia
LLTI_logo

Atsakyti