Kvietimas leksikos projekto dalyviams

Kviečiame dalyvauti projekto „Moderniosios lietuvių kalbos leksikos pokyčių integracija į mokymo turinį ir mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas“ seminare 2015 m. spalio 26 d. (pirmadienį) Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio g. 5, Vilnius). Seminaro pradžia 10.00 val. Planuojame baigti 15.00 val.

Laukiame visų projekto dalyvių ir tikimės, kad Jūs pasikviesite savo draugų, talkinusių rašant rašinius, pildžiusių anketas ar paraginusių savo mokinius jas užpildyti. Taip pat laukiami visi lituanistai, kurie norėtų prisidėti prie leksikos mokymo turinio, mokymo ir vertinimo metodų atnaujinimo.

Mokytojai gaus pažymas, kad dalyvavo 5 valandų seminare ir kėlė savo kvalifikaciją.

Norinčius dalyvauti seminare mokytojus prašom iki spalio 22 d. registruotis adresu lisauskienevida@gmail.com.

Prie šio kvietimo prisegame seminaro planą.

Laukiame Jūsų seminare – Lituanistų sambūrio pirmininkė, projekto vadovė Vilija Dailidienė
seminaro kvietimas
Seminaro programa_2015-10-26

Atsakyti