Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos projektas

Kviečiame susipažinti su Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos projektu 2017-01-13.
Pasiūlymus programos tobulinimui prašytume siųsti iki 2017 metų vasario 1 d. adresu zita.nauckunaite@upc.smm.lt

Lietuviu-kalbos-ir-literaturos-pagrindinio-ugdymo-pasiekimu-patikrinimo-programa-2018.Projektas

Zita Nauckūnaitė,
Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėja

upc_violet