LKL įskaitos programos projektas. Laukiama diskusijų, siūlymų, svarstymų

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programa turi būti atnaujinta iki rugsėjo.
Nuoširdžiai prašome paaukoti atostogų laiko tam, kad projektas būtų patvarkytas, atsižvelgiant į visus racionalius pasiūlymus, pastebėjimus.
Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos progama-2015.Taisytas variantas-III
Prašome savo mintis siųsti gerb.dr. Zitai Nauckūnaitei (zita.nauckunaite@upc.smm.lt)

Atsakyti