Pokalbis su Elena Bradūnaite-Aglinskiene

Pasibaigus Kazio Bradūno (1917–2009) metams, kalbamės su jo dukra, JAV etnologe Elena Bradūnaite-Aglinskiene, visus metus mums liudijusia, kad lietuvių kalba, literatūra, istorija, bendruomenės susitelkimas ir lietuviškumo puoselėjimas buvo išeivijos kultūrinio gyvenimo esmė.
Pokalbis skelbtas žurnalo „Gimtoji kalba“ vasario numeryje. Maloniai primename, kad „Gimtoji kalba“ turėtų būti ant kiekvieno lituanisto darbo stalo. Prenumeruokime!
GK_2018-02_Pokalbis su Bradūnaite