Alantoje vyksta 60-tasis „Santaros-Šviesos“ suvažiavimas

Birželio 23-ąją, penktadienį, Molėtų rajone, Alantoje, jau 60-tąjį kartą rinksis kasmetinis „Santaros-Šviesos” suvažiavimas, truksiantis visą savaitgalį.
Prieš 60 metų – 1957-aisiais – Jungtinėse Amerikos Valstijose susijungė 1947 m. Tiubingene įkurtas akademinio jaunimo sambūris „Šviesa“ ir 1954 m. JAV Vytauto Kavolio, Valdo Adamkaus ir bičiulių įsteigta lietuvių studentų organizacija „Santara“.

Nuo 1993-ųjų „Santara-Šviesa“ kasmet savo suvažiavimus rengia ir Lietuvoje. Organizacija šiandien jungia lietuvybės likimui neabejingus Lietuvos ir pasaulio kultūrininkus, intelektualus, akademinį jaunimą.

Šiųmetinėje Santaroje bus gręžiamasi į dešimtmečiais organizacijos gintas idėjas ir programines nuostatas. Filosofo Leonido Donskio atminimui skirtoje sesijoje Mykolas Drunga svarstys, ar „Santara-Šviesa“ dar turi ką pasakyti Lietuvai, Algis Mickūnas aptars Santarą kaip demokratijos mokyklą, o Reinas Raudas ir Gintautas Mažeikis nagrinės Leonido Donskio vaidmenį tarp Europos intelektualų.

Santaroje taip pat bus diskutuojama apie daugiakalbę Lietuvos literatūrą, Algirdo Juliaus Greimo aktualumą, moterų vaidmenį Lietuvos kultūroje, istorinius Lietuvos ir  Maskvos santykius, šiuolaikinį Europos projektą. „Santaros-Šviesos“ suvažiavimą tradiciškai pasveikins vienas jos steigėjų – prezidentas Valdas Adamkus.

Poetui Kaziui Bradūnui skirtame vakare dalyvaus poeto duktė Elena Bradūnaitė ir vaikaitė Vaiva Aglinskaitė. Literatūros vakare savo kūryba skaitys rašytojai Undinė Radzevičiūtė, Reinas Raudas, Antanas Šileika. Kino vakare įvyks režisieriaus Vaidoto Reivyčio „Santaros-Šviesos“ istorijai skirto filmo premjera.

Daugiau informacijos:
Birutė Garbaravičienė          tel. 8 698 02189.
Egidijus Aleksandravičius    tel. 8 698 16968.

Santara-Sviesa 2017 programa-kvietimas