Nepriskirta

Seime – konferencija apie lietuvybės būklę viešajame gyvenime

Gruodžio 6 dieną, penktadienį, Seimo Konstitucijos salėje rengiama konferencija „Lietuvybė viešajame gyvenime“. Konferencijoje įvairiais pjūviais bus aptarta lietuvybės istorinė sklaida laike ir erdvėje, taip pat – moderniosios lietuvybės šerdį sudarančios lietuvių kalbos būklė Lietuvos gyvenime. Renginio pradžia 11 val.

Konferenciją sudarys dvi dalys. Pirmojoje bus pristatyta lietuvybės raida istoriniu, archeologiniu, antropologiniu, genetiniu ir kalbiniu požiūriu. Antrojoje bus nagrinėjama lietuvių kalbos teisinė situacija nepriklausomoje Lietuvoje, analizuojami konkretūs asmenvardžių, vietovardžių, vandenvardžių ir kitų viešųjų užrašų aspektai. Pranešimus skaitys pripažinti Lietuvos mokslininkai, iškiliausi savo tyrinėjimo sričių atstovai – nuo akademikų iki jaunųjų tyrėjų.

Konferencijoje pranešimus skaitys akademikai Grasilda Blažienė ir Eugenijus Jovaiša, Konstitucijos bendraautorius, teisininkas Liudvikas Narcizas Rasimas, profesorė Rasa Čepaitienė, docentai Filomena Kavoliūtė ir Diegas Ardoinas (Diego Ardoino), mokslų daktarai Vytautas Rubavičius, Laimutis Bilkis ir Daiva Sinkevičiūtė, doktorantas Pavelas Skorupa, Valstybinės kalbos inspekcijos vadovas Donatas Smalinskas ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis.

„Ne pirmus metus Lietuvos viešajame gyvenime stebime fragmentiškas ir ne visada dalykiškas diskusijas apie lietuvybės vietą mūsų valstybėje XXI amžiuje. Šios diskusijos, nors formuojančios visuomenės nuomonę ir politikų sprendimus, neretai apskritai nesiremia moksliniu požiūriu ar net jį neigia. Šia konferencija norime pakviesti dialogui apie tai, kur prasideda ir iš kokios amžių glūdumos ateina mūsų lietuviškoji tapatybė, o kartu ir kokia jos vieta ir statusas šiandien. Ypatingas dėmesys bus skiriamas lietuvių kalbos kaip svarbiausio tautą ir valstybę telkiančio lietuviškosios tapatybės dėmens situacijai aptarti“, – teigia konferencijos iniciatorius, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas akademikas E. Jovaiša.

Norintys dalyvauti kviečiami registruotis adresu www.lrs.lt/registracija. Registracija būtina norint įeiti į Seimo rūmus.

Konferencijos programa.

Daugiau informacijos:

akad. Eugenijus Jovaiša

Mob. 8 668 42661

Informacijos šaltinis:
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=268848

Išėjo 9-asis „Gimtosios kalbos“ (2019) numeris

„Gimtosios kalbos“ rusėjo mėnesio numeryje  Zita Alaunienė rašo apie netiksliai vartojamus didaktikos terminus, Ignas Mataitis recenzuoja knygos „Atsitiktinė visata“ vertimą, Rūta Švedienė pasakoja apie konferenciją Česlovo Milošo gimtinėje, Nijolė Tuomienė apžvelgia Valerijaus Čekmono ir jo mokinių straipsnių rinkinį.
Plačiau…

J. Tumo-Vaižganto sutana

J. TUMO-VAIŽGANTO SUTANAJuozas Tumas-Vaižgantas. Kaunas, 1928 m.
J. Tallat-Kelpšienės nuotrauka

Rugsėjo 20 dieną minėsime Juozo Tumo-Vaižganto gimtadienį – vis labiau nutolstantį laike. 150 metų jubiliejus rodo, kad likusių kunigo ir rašytojo amžininkų, galinčių jį prisiminti, jau nebėra. Telieka autoriaus kūryba, laiškai ir straipsniai, taip pat pažinojusių žmonių prisiminimai, kurie formuoja ypač gyvą Vaižganto portretą. Šį kartą galime perskaityti visuomenininko Alfonso Šimėno pasakojimą. Jame kunigas ryškėja kaip itin vitališka asmenybė, kurios gyvenime vis pasitaikydavo smagių nutikimų, kuriozinių situacijų. Plačiau…

Kviečia festivalis šeimoms „Nuotykiai tęsiasi“

Birželio 8–9 d. Anykščiuose, Dainuvos slėnyje, šeimas suburs vaikų ir jaunimo literatūros festivalis „Nuotykiai tęsiasi!“. Dvi dienas truksiantis festivalis pasiūlys įvairiapusę programą ir mažiems, ir dideliems. Nemokamuose renginiuose knygas pristatys pamėgti vaikų knygų autoriai, vyks įvairios kūrybinės dirbtuvės, spektakliai, muzikiniai pasirodymai, žaidimai, animacinių filmų peržiūros ir daug vasaros pramogų. Festivalio vietoje maistu ir gėrimais prekiaus maisto furgonėliai, o mylimų autorių knygas galėsite įsigyti tiesiai iš festivalyje dalyvausiančių leidyklų. Neužmirškite paprašyti autorių autografų!
Plačiau…

Pirmojo Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimo dalyvių renginiai 2019 m. gegužės 6-7 d.

Informacijos šaltinis: https://www.rasytojai.lt/pirmojo-pasaulio-lietuviu-rasytoju-suvaziavimo-dalyviu-renginiai-2019-m-geguzes-6-7-d/

Virtuali paroda „Lietuvių mokslo draugijos vadovėliai besikuriančiai Lietuvos mokyklai“

Vrublevskių bibliotekoje parengta virtuali paroda „Lietuvių mokslo draugijos vadovėliai besikuriančiai Lietuvos mokyklai“.
Parodoje apžvelgiamas vienas plačiausių LMD leidybinės veiklos barų – vadovėliai, mokymo priemonės, pedagoginė literatūra, atskleidžiamos lietuviškų vadovėlių leidimo ištakos, kiek ir kokių vadovėlių LMD parengė bei išleido, kaip vyko jų rengimas, leidyba bei sklaida, kiek vadovėliai buvo paplitę ir naudojami mokykloje.
Plačiau…

Paroda, skirta profesoriaus Vinco Urbučio 90-čiui

Vasario 28 d. 16 val. Vilniaus universiteto bibliotekos Baltojoje salėje atidaroma paroda „Apie baltų žodžius moderniai: VU profesorius Vincas Urbutis (1929–2015)“.
Plačiau…

Paskirti Kalbos komisijos apdovanojimai už lietuvių kalbos puoselėjimą

   SkulptÅ«rėlė „Sraigė“ (autorius Rokas Dovydėnas) Skulptūrėlė „Sraigė“ (autorius Rokas Dovydėnas)

Kalbos komisija jau penktą kartą įteiks apdovanojimus lietuvių kalbos puoselėtojams. Nuo 2016 metų šie apdovanojimai skiriami už reikšmingus lietuviškos terminijos kūrimo darbus, mokslo kalbos puoselėjimą ir visuomenės kalbinį švietimą. Šiemet apdovanojamai bus įteikti habil. dr. Mečislovui Žalakevičiui, Irenai Žalakevičienei, Alvidai Gedaminskienei, Birutei Goberienei.
Šiemet skulptūrėlė „Sraigė“ (autorius Rokas Dovydėnas) ir diplomai bus įteikti:
• habil. dr. Mečislovui Žalakevičiui ir Irenai Žalakevičienei – už „Paukščių pavadinimų žodyno“ sudarymą;
• Alvidai Gedaminskienei – už lietuvių kalbos puoselėjimą, tautinių mažumų kalbinį švietimą, pagalbą įvairių tautybių Lietuvos gyventojams integruojantis į visuomeninį gyvenimą;
• Birutei Goberienei – už lietuvių kalbos puoselėjimą, šviečiamųjų kalbos ir kultūros renginių organizavimą, kalbos leidinių rengimą ir redagavimą.
Laureatai bus pagerbti vasario 27 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Lietuvos mokslų akademijos organizuojamame renginyje. Jis vyks Mokslų akademijos salėje. Plačiau…

Į Lietuvą atkeliauja Urugvajaus lietuvių sukaupti archyviniai dokumentai

Urugvajaus lietuvių sukaupti archyviniai dokumentai
Bertos Tilmantaitės nuotr. / Urugvajaus lietuvių sukaupti archyviniai dokumentai

Iš Urugvajaus į Lietuvą keliauja daugiau negu 20 kg archyvinės medžiagos, surinktos iš ten gyvenančios lietuvių bendruomenės.

Tarp gabenamų dokumentų – pirmieji Urugvajuje leisti lietuviški laikraščiai „Darbas“, „Laisvoji Lietuva“, „Urugvajaus lietuvių kolonijoje“, „Naujoji banga“, taip pat tarpukario lietuvių susirašinėjimai su Pietų Amerikos lietuviais, visas Urugvajaus lietuvių bendruomenės archyvas – minėjimų, susirinkimų, kongresų fotografijos, teatro, renginių afišos, diplomatų kalbos. Plačiau…

Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Vaikų literatūros takais takeliais…“

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija organizuoja nacionalinę mokslinę konferenciją, skirtą Profesoriaus Vinco Aurylos 95-mečiui paminėti.
Konferencijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, mokslo įstaigų ir bibliotekų darbuotojai bei kiti asmenys, norintys pasidalinti mintimis apie  profesorių Vincą Aurylą bei jo nuveiktus darbus ar aptarti vaikų ir jaunimo literatūros, egzodo vaikų literatūros, skaitymo ir mokymo klausimus, literatūros didaktikos  problemas ir idėjas filologinių, edukacinių, dalykų didaktikos aktualijų  bei inovacijų kontekste.
Plačiau…