Lietuvių kalba – daugiakalbėje skaitmeninėje rinkoje

Lkd 2016 logoLietuva prisijungia prie Europos Komisijos remiamo konsorciumo, koordinuojančio daugiakalbių vertimo įrankių kūrimą ir jų panaudojimą viešojo administravimo reikmėms.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) kartu su partneriais vasario 24 dieną Vyriausybės rūmuose (Gedimino pr. 11, Vilnius) rengia valstybės institucijų atstovų seminarą, kuriame bus aptariama Europos kalbų išteklių koordinavimo (ELRC) iniciatyva. Trisdešimtyje Europos valstybių rengiami susitikimai, kurių tikslas – skleisti informaciją apie viešojo administravimo institucijose kaupiamų skaitmeninių kalbos išteklių svarbą ir skatinti automatinio vertimo sistemą pritaikyti įvairių sričių (vartotojų teisių, sveikatos apsaugos, viešųjų pirkimų, socialinės apsaugos, kultūros) poreikiams ir viešosioms elektroninėms paslaugoms.
  Renginyje ketinama aptarti Lietuvos viešojo administravimo institucijų poreikius daugiakalbėje darbo aplinkoje ir išsiaiškinti, kaip jiems pritaikyti automatinio vertimo platformą (CEF.AT). Europos Komisija iki 2020-ųjų metų planuoja sukurti daugiakalbę bendrąją skaitmeninę rinką (Digital Single Market (DSM), tačiau iki šiol dauguma Europos kalbų neturi bendrajai skaitmeninei rinkai pritaikytų kalbos technologijų.

     Jeigu kalbos technologijų plėtra vyks nepakankamai sparčiai, Europos branginama lingvistinė įvairovė gali sutrukdyti laisviems informacijos mainams ir atvirai prieigai prie viešųjų paslaugų, verslo, darbo pasiūlymų ir pagalbos šaltinių. Automatinio vertimo platforma (CEF.AT) palengvina daugiakalbę komunikaciją ir keitimąsi dokumentais bei kitu lingvistiniu turiniu tarp Europos šalių viešojo administravimo institucijų, ES piliečių bei įmonių.
      ELRC kalbos išteklių taryba (LRB) kartu su šalių atstovais veiks kaip šio konsorciumo valdymo įrankis ir užtikrins, kad būtų išgirstas įvairių kalbų bendruomenių balsas. Lietuvai atstovauja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė doc. dr. Daiva Vaišnienė (http://lr-coordination.eu/lt/atstovai).
        Renginio pradžia – 9  val.
Išsamiau apie renginį:
     Europos Komisija yra numačiusi iki 2020 m. sukurti bendrą skaitmeninę Europos rinką, grindžiamą daugiakalbystės principu ir suteikiančią galimybes pasiekti informaciją bei viešąsias elektronines paslaugas bet kuria oficialiąja Europos Sąjungos kalba. Atsižvelgdama į šį poreikį Europos Komisija parėmė Europos kalbų išteklių koordinavimo (ELRC) iniciatyvą ir automatinio vertimo platformos (CEF.AT) kūrimą.
       ELRC konsorciumas, bendradarbiaudamas su valstybių institucijomis, kiekvienoje iš 30 dalyvaujančių šalių rengia seminarus, kurių tikslas – skleisti informaciją apie viešojo administravimo institucijose kaupiamų skaitmeninių kalbos išteklių svarbą ir skatinti automatinio vertimo sistemą pritaikyti įvairių sričių (vartotojų teisių, sveikatos apsaugos, viešųjų pirkimų, socialinės apsaugos, kultūros) poreikiams ir viešosioms elektroninėms paslaugoms.
        Valstybinė lietuvių kalbos komisija kartu su Lietuvos Vyriausybės kanceliarija, ELRC konsorciumu ir Europos Komisijos atstovybe pakvietė susitikti valstybės institucijų, teikiančių viešąsias elektronines paslaugas, specialistus, kalbos technologijų kūrėjus, taip pat verslo, dirbančio informacinių technologijų srityse, atstovus.
         Vertimo platformą CEF.AT reikia pritaikyti taip, kad ji atitiktų kasdienius daugiakalbės Europos viešųjų paslaugų erdvės poreikius, todėl labai svarbu, kad ją kuriant aktyviai dalyvautų viešąsias paslaugas teikiančios institucijos. Dabar veikianti platforma pagrįsta statistinio mašininio vertimo technologija, „besimokančia“ iš Europos Sąjungos įstatymų ir Europos Sąjungos institucijų sukurtų tekstų vertimų, todėl menkai pritaikyta šalių viešojo administravimo institucijų ir viešųjų paslaugų poreikiams.
      Europos kalbų išteklių koordinavimo (ELRC) iniciatyva suburta siekiant surinkti kalbinius išteklius mašininio vertimo sistemoms, kurias naudos viešųjų paslaugų teikėjai visose ES valstybėse narėse, Islandijoje, Norvegijoje ir kurios geriau atitiks viešųjų paslaugų vartotojų poreikius. ELRC pradėtas kalbos duomenų rinkimas padės aprūpinti CEF.AT kalbos ir vertimo duomenimis (vienkalbiais ir dvikalbiais), susijusiais su kasdiene Europos šalių institucijų veikla.
       Pasibaigus seminarams ELRC techninės ir teisinės pagalbos tarnyba toliau koordinuos išteklių sklaidą ir atsakys į klausimus apie techninius ar teisinius aspektus dėl kalbos duomenų naudojimo, kūrimo ir rinkimo.
     Be to, ELRC kalbos išteklių taryba (LRB) kartu su dalyvaujančių šalių atstovais veiks kaip šios iniciatyvos valdymo įrankis ir užtikrins, kad būtų išgirstas įvairių kalbų bendruomenių balsas. Lietuvai atstovauja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė doc. dr. Daiva Vaišnienė (http://lr-coordination.eu/lt/atstovai).
Šaltinis
vlkk

Atsakyti