Los Andželo šv. Kazimiero lituanistinė mokykla švenčia 65-metį

Balandžio 18 d. Los Andželo šv. Kazimiero lituanistinė mokykla, viena seniausių lituanistinių mokyklų užsienyje, švenčia 65-erių metų sukaktį. Ta proga vadovus, mokytojus, vaikus ir tėvus pasveikino švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis. Ilgiausiai dirbantiems mokytojams per LR generalinį konsulatą Niujorke bus perduoti Švietimo ir  mokslo ministerijos padėkos ir medaliai.

„Gerbiami mokytojai, geranoriškai dalijatės su vaikais savo kūrybinėmis galiomis, talentu, laiku, perduodate meilę gimtajai kalbai, pagarbą Lietuvos istorijai ir kultūrai. Nuoširdus ačiū už Jūsų pasiaukojimą ir atsidavimą! Džiugina Jūsų mokinių ir tėvų atkaklumas, kruopštumas, entuziazmas, ištikimybė lietuviškai kalbai, papročiams, lietuviškai savimonei. Tegul ateinantys metai bus kupini naujų kūrybiškų idėjų, dar labiau sustiprins Jūsų tikėjimą savo jėgomis, pasiryžimą dirbti dėl kilnaus tikslo – lietuviškos savasties išsaugojimo Amerikoje“, – sakoma ministro sveikinime.

Už ilgametį ir nuoširdų jaunosios kartos auklėjimą tautiškumo dvasia, meilės Lietuvai ir lietuvių kalbai skiepijimą apdovanoti šie Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos Los Andžele mokytojai: direktorė Marytė Sandavičiūtė-Newsom, mokytoja Danguolė Razutytė-Varnienė, mokytoja Jūratė Pažėraitė-Venckienė, mokytoja Dalilė Polikaitienė.

Tai bene vienintelė pasaulyje lituanistinė mokykla, turinti visas 12 klasių. Tik įsteigtoje Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje buvo 25 mokiniai, šiuo metu čia susirenka 140 mokinių. Į mokyklą suvažiuoja vaikai iš tolimiausių Los Andželo apylinkių. Per 65 gyvavimo metus mokykloje dirbo daugiau nei 200 mokytojų ir mokėsi daugiau nei 1200 mokinių. Mokyklą išlaiko tėvai, Lietuvių fondas, Švietimo taryba, įvairios organizacijos ir pavieniai asmenys. Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla dirba 32 šeštadienius per metus pagal JAV LB  Švietimo tarybos patvirtintą programą. Mokykloje mokoma ne tik lietuvių kalbos, bet ir Lietuvos istorijos, vyksta religinis auklėjimas, Lietuvos valstybinių ir tautinių švenčių minėjimai, konkursai, labdaringa veikla ir kt.

Šaltinis čia.

 

 

Atsakyti