Paskelbti pagrindinės ir pakartotinės sesijos valstybinių brandos egzaminų apeliacijų rezultatai

Liepos 19 dieną  paskelbti pagrindinės sesijos chemijos, geografijos, informacinių technologijų, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio kalbos (anglų) ir pakartotinės sesijos biologijos, chemijos, geografijos ir lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų (VBE) apeliacijų rezultatai.

Informacija teikiama ir mokykloms per duomenų perdavimo sistemą KELTAS.

Šiais metais buvo pateiktos 1356 pagrindinės sesijos visų valstybinių brandos egzaminų apeliacijos. Lyginant su ankstesniais metais, pateiktų apeliacijų skaičius didesnis už 2017 m. (buvo – 908), bet mažesnis už 2016 m. (buvo – 1780). Šiemet užsienio kalbos (rusų) VBE apeliacijų nebuvo pateikta iš viso. Po vieną apeliaciją pateikė mokiniai, kurie laikė užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) VBE. Fizikos ir geografijos VBE apeliacijų buvo po 11. Informacinių technologijų VBE apeliacijų skaičius – 19, chemijos VBE apeliacijų skaičius – 21, biologijos VBE – 33, užsienio kalbos (anglų) VBE – 53, istorijos VBE – 76, matematikos VBE – 189. Lietuvių kalbos ir literatūros VBE apeliacijų skaičius – 941.

54 proc. visų teikusiųjų apeliacijas egzaminų buvo neišlaikę.

Prieš teikdami apeliacijas mokiniai elektroninėje rezultatų skelbimo sistemoje galėjo susipažinti su savo nevertinto darbo elektronine kopija ir su NEC interneto svetainėje skelbiamomis valstybinių brandos egzaminų užduočių vertinimo instrukcijomis. Mokiniams buvo sudaryta galimybė, rašant prašymus dėl apeliacijų nagrinėjimo, nurodyti ir savo apeliacijos teikimo argumentus.

Pagal Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkoje apibrėžtas procedūras išnagrinėjus apeliacijai pateiktus egzaminų darbus, buvo pakeisti 313 darbų (23 proc.) įvertinimai (2017 metais pakeisti 22 proc.). Apeliacijų nagrinėjimo metu įvertinimai buvo ir didinami, ir mažinami. Iš 313 darbų, kuriuose buvo keisti įvertinimai, padidinti 72 proc. darbų įvertinimai, sumažinti – 28 proc. darbų įvertinimai.

Mokiniai gali susipažinti su sprendimu dėl apeliacijai teikto darbo įvertinimo prisijungdami prie rezultatų skelbimo sistemos adresu http://rezultatai.nec.lt per Elektroninės valdžios vartų portalą arba iš duomenų tvarkytojo (mokyklos) gautu kandidato kodu ir slaptažodžiu.

Informacijos šaltinis: http://www.nec.lt/naujienos/846/

Atsakyti