Paskirti Kalbos komisijos apdovanojimai už lietuvių kalbos puoselėjimą

   SkulptÅ«rėlė „Sraigė“ (autorius Rokas Dovydėnas) Skulptūrėlė „Sraigė“ (autorius Rokas Dovydėnas)

Kalbos komisija jau penktą kartą įteiks apdovanojimus lietuvių kalbos puoselėtojams. Nuo 2016 metų šie apdovanojimai skiriami už reikšmingus lietuviškos terminijos kūrimo darbus, mokslo kalbos puoselėjimą ir visuomenės kalbinį švietimą. Šiemet apdovanojamai bus įteikti habil. dr. Mečislovui Žalakevičiui, Irenai Žalakevičienei, Alvidai Gedaminskienei, Birutei Goberienei.
Šiemet skulptūrėlė „Sraigė“ (autorius Rokas Dovydėnas) ir diplomai bus įteikti:
• habil. dr. Mečislovui Žalakevičiui ir Irenai Žalakevičienei – už „Paukščių pavadinimų žodyno“ sudarymą;
• Alvidai Gedaminskienei – už lietuvių kalbos puoselėjimą, tautinių mažumų kalbinį švietimą, pagalbą įvairių tautybių Lietuvos gyventojams integruojantis į visuomeninį gyvenimą;
• Birutei Goberienei – už lietuvių kalbos puoselėjimą, šviečiamųjų kalbos ir kultūros renginių organizavimą, kalbos leidinių rengimą ir redagavimą.
Laureatai bus pagerbti vasario 27 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Lietuvos mokslų akademijos organizuojamame renginyje. Jis vyks Mokslų akademijos salėje.
Mečislovas Žalakevičius yra biomedicinos mokslų habilituotas daktaras, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas. Jis yra daugybės mokslo darbų anglų, vokiečių, rusų, lietuvių kalbomis (apie 70 mokslinių monografijų, knygų, straipsnių rinkinių, žodynų) autorius ir bendraautoris. Reikšmingiausias jo terminologijos darbas – 2009 m. išleistas šešiakalbis „Paukščių pavadinimų žodynas“.
Irena Žalakevičienė yra valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro redaktorė, vertėja. Irena Žalakevičienė yra „Paukščių pavadinimų žodyno“ bendraautorė.
Alvida Gedaminskienė yra VšĮ Tautinių bendrijų namų direktorė. Ji jau tris dešimtmečius padeda įvairių tautybių Lietuvos gyventojams integruotis į visuomeninį šalies gyvenimą, mokytis lietuvių kalbos, susipažinti su lietuvių tautinėmis šventėmis, tradicijomis ir papročiais. Alvida Gedaminskienė yra aktyvi lietuvių kalbos skleidėja tarp kitakalbių, renginių organizatorė ir dalyvė. Ji iniciavo ne vieną, dabar jau tradicinį, kultūrinį renginį. Vienas iš jų – jau 15 metų vykstanti lietuviškas tradicijas puoselėjanti Duonos šventė. Alvida Gedaminskienė yra daugelio seminarų, konferencijų organizatorė, vedėja ir dalyvė, projektų vadovė.
Birutė Goberienė yra Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė kalbos tvarkytoja, Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus pirmininkė. Ji yra Panevėžio krašto lituanistikos tradicijų puoselėtoja, šviečiamųjų kalbos ir kultūros renginių organizatorė, kalbos leidinių rengėja ir redaktorė. Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyrius, vadovaujamas Birutės Goberienės, kasmet aktyviai įsitraukia į Lietuvių kalbos dienų renginius.

Informacijos šaltinis: http://www.vlkk.lt/naujienos/kitos-naujienos/paskirti-kalbos-komisijos-apdovanojimai-uz-lietuviu-kalbos-puoselejima-4